DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Pazarlama Araştırmaları MBAD 508 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Nimet URAY
Dersin Amacı: Günümüzde yöneticilerin firmalarının faaliyette bulundukları pazarlarda kararlarını doğru ve zamanında verebilmesi, rekabet avantajı sağlamada önemli rol oynayan pazarlama strateji ve taktiklerinin kısa sürede ve etkin olarak belirlenmesi, pazardan sürekli veri sağlanmasına ve bu bilgilerin doğru yöntemlerle analiz edilmesine bağlıdır. Bu kapsamda kritik bir role sahip olan, araştırması yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak, doğru - yanlış, başarılı - başarısız, bilimsel yönteme dayalı - dayalı olmayan, araştırma tekliflerinin ayırt edilmesini, ihtiyaç duyulan araştırma bilgilerini en etkin elde etme yöntemini belirlemeyi, gerekirse firma içindeki bir birim tarafından fiilen araştırmanın yürütülmesini denetlemeyi mümkün kılacaktır. Bu konudaki bilgi gerek araştırma yaptıran, gerekse araştırma yapan için önemlidir. İkinci gruba girecekler için elzem görünen bu bilgiler, bütçenin optimum şekilde yapılması ve kullanılması, doğru ve zamanında karar vermek isteyen yöneticileri için de kaçınılmazdır.
Dersin İçeriği: Araştırmanın tanımı, kapsamı,Araştırmanın pazarlama yönetimindeki yeri
Araştırmalarda etik kurallar,Araştırma probleminin tanımlanması, araştırma modelinin saptanması,Açıklayıcı araştırma tasarımı: İkincil Araştırma ve Kalitatif araştırma , Tanımlayıcı araştırma yöntemleri : Yatay kesit, tekrarlı araştırma ve paneller, Tanımlayıcı araştırmada birincil veri toplama yöntemleri:
Anket, Mülakat, Gözlem ,Teorik Çerçevenin oluşturulması, hipotezlerin geliştirilmesi,Değişkenleri Ölçme ve Ölçekleme, Anket Formu oluşturma, Veri Analizi: Yaygın kullanılan parametrik testler , Veri Analizi: SPSS uygulaması
Veri Analizi: Çok değişkenli veri analizi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri


  HAFTALIK PROGRAM

  HaftaKonularÖn Hazırlık


  ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

  Malhotra, Birks & Nunan, (2017), Marketing Research: An applied approach, 5/E, Pearson


  DİĞER KAYNAKLAR  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
  Katılım - -
  Laboratuvar - -
  Uygulama - -
  Arazi Çalışması - -
  Proje - -
  Ödev - -
  Sunum/Jüri - -
  Derse Özgü Staj - -
  Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
  Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
  Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
  Final Sınavı - -
  Total: 0 0


  İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

  EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
  Toplam İş Yükü (saat):0


  PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

  #