DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Ekonomiye Giriş I EK 101 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Ahmet YÖRÜK
Dersin Amacı: Ekonomi bilminin bazı temel analiz tekniklerini ya da analiz araçlarını sistemli bir şekilde ortaya koymaktır. bu derste, bu nedenle teorik ve sayısal problemler ayrıntılı ve aşamalı çözümleri ile birlikte sunulmaktadır.
Dersin İçeriği: İktisat kavramı, piyasa mekanizması, çeşitli piyasa talep eğrileri, talep ve arz esneklik şekilleri ile ilgili uygulamalar, tüketici teorisi uygulamaları, standart olmayan kayıtsızlık eğrileri, tüketici davranışları üzerinde gelir ve fiyat değişmelerinin etkisi, ikame ve gelir etkileri, üretim teorisi uygulamaları, üretici teorisi uygulamaları, genişleme yolu, ikame ve çıktı etkisi, üretim maliyeti uygulamaları, ölçeğe göre getiri, tam rekabet piyasası ve piyasada fiyatın belirlenmesi, maliyet farklılıkları, kıs ve uzun dönem firma dengesi, monopol piyasa ve monopolcü firma gelirleri uygulamaları, monopol piyasada fiyat farklılaştırması uygulamaları, oligopol piyasa, dirsekli talep eğrisi modeli, monopollü rekabette kısa ve uzun dönem dengesi, üretim faktörlerinin fiyatlanması, genel denge ve refah ekonomisi,
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Piyasa tipleri tanımlanır, incelenir ve karşılaştırılır. Finans piyasası da piyasa tipi açısından değerlendirilir
  • 2- Birey, firma ve piyasa davranışlarını inceler
  • 3- Ayrıntılı ve aşamalı sayısal örneklerle teorik bilgiler desteklenir, öğrencilerin temel çözümleme yetileri gelişir ve güçlenir
  • 4- İktisadi boyutta ayrıntılı ve aşamalı sayısal örneklerle teorik bilgiler desteklenir, öğrencilerin temel çözümleme yetileri gelişir ve güçlenir
  • 5- İktisadi boyutta temel teorik bilgiler edinen öğrenciler, ulusal ve uluslar arası genel ekonomik gelişmeleri izleyebilir, göstergeleri değerlendirebilir ve sonuç çıkarabilirler.
  • 6- Öğrenciler edindikleri mesleki temel bilgileri iş hayatı ile ilişkilendirir ve uygularlar
  • 7- Finans sektörü ve reel sektörde ekonomik anlamda uzmanlık gerektiren alanlarda iş sahibi olma imkanı tanır.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntemi Soru Cevap Yöntemi Sunum Yöntemi


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 GENEL AÇIKLAMALAR
2 İKTİSAT VE DİĞER DİSİPLİNLER
3 TEMEL EKONOMİK SORUNLAR
4 EKONOMİK SİSTEMLER
5 KARAR BİRİMLERİ
6 ÜRETİM TEORİSİ
7 ÜRETİM FONKSİYONU
8 PİYASA MEKANİZMASI
9 TALEP-ARZ-PİYASA
10 ESNEKLİK
11 FİRMA TEORİSİ FİRMA GELİR VE GİDERLERİ
12 FİRMA DENGESİ
13 TEKEL DENGESİ
14 FAYDA TEORİSİ


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Prof.Dr.Erdoğan Alkin, İktisat, Filiz Kitapevi, 1992.


DİĞER KAYNAKLAR

Prof.Dr.İlker Parasız, Mikro Ekonomi, 7.b. Bursa Ezgi Yayınları, 2002.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12525
Final Sınavı13535
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1 1 2 1   1                
OC2                          
OC3   2                      
OC4                          
OC5                          
OC6               1          
OC7