DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tarihsel Çevrede Tasarım KK 519 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Füsun ALİOĞLU
Dersin Amacı: Tarihsel çevrelerde yeni tasarım, özellikle İstanbul'un tarihsel çevre ve yapılarının yeniden kullanımı konularında ileri derecede bilgi ve kavrayış ile bu konuları analiz edilebilme, tartışabilme, yorumlayabilme becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği: Ülkemiz ve batıdaki tarihsel çevrelerde uygulanmış yeni tasarım örneklerinin incelenmesi, olumlu-olumsuz yönlerin analizi. İstanbul`da, geleneksel dokusunu büyük ölçüde yitirmemiş olma ölçütüne göre seçilen alanlarda yeni bir yapı projesi üretilmesi ve proje hazırlanırken: Tarihsel kent merkezlerinde gelişen yeni işlevlerin neden olduğu koruma sorunlarının irdelenmesi. Geleneksel dokular içinde yer alan hizmet fonksiyonları ile buna ilişkin fiziksel sistemin birbiriyle ilişkiler ve kentin bütünü ile ilgili gelişmeler bağlamında değerlendirilmesi. Gelecekte üretilecek yerleşme merkezleri için öngörülen yaklaşımların, tarihi kent mekanlarına uygulanabilirliğinin irdelenmesi. Tarihsel merkez niteliği taşıyan kentsel alanlardaki yeni tasarımlarda, çağdaş bir verimlilik ve estetik sağlanması için gereken ilkelerin tartışılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Tarihi çevrede yeni tasarım konusunu kuramsal yaklaşımlarla analiz edilebilme, tartışabilme, yorumlayabilme becerisi kazanmak
  • 2- Tarihsel kent dokusunun ve tarihsel yapıların yeniden kullanımı konusunda ileri derecede bilgi ve kavrayış sahibi olmak, bu konuları analiz edilebilme, tartışabilme, yorumlayabilme becerisi kazanmak.
  • 3- İstanbul'un tarihsel çevre ve yapılarının yeniden kullanımı konularında ileri derecede bilgi ve kavrayış sahibi olmak, bu konuları analiz edilebilme, tartışabilme, yorumlayabilme becerisi kazanmak.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, öğrenci ödevi (sunum ve yazılı), teknik gezi.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Tarihi Dokuya Müdahale Felsefesi -
2 Tarihi Çevrede Tasarıma Yaklaşım Türleri Önerilen metinlerin okunması
3 Tarihi Çevrede Tasarıma Yaklaşım Türleri Önerilen metinlerin okunması
4 Örnek / Vaka Çalışmaları (Yurtdışı Örnekler) Önerilen metinlerin okunması
5 Örnek / Vaka Çalışmaları (Yurtiçi Örnekler) Önerilen metinlerin okunması
6 Arazi / Örnek Ziyaretleri (Eminönü Hanları) Önerilen metinlerin okunması
7 SINAV, Arazi / Örnek Ziyaretleri (Eminönü Hanları) Önerilen metinlerin okunması
8 Arazi / Örnek Ziyaretleri (Karaköy Hanları) Önerilen metinlerin okunması
9 Arazi / Örnek Ziyaretleri (Karaköy Hanları) Önerilen metinlerin okunması
10 Makale Tartışmaları Önerilen metinlerin okunması
11 Makale Tartışmaları Önerilen metinlerin okunması
12 Makale Tartışmaları Önerilen metinlerin okunması
13 Gündem Tartışmaları ve Genel Değerlendirme Önerilen metinlerin okunması
14 Gündem Tartışmaları ve Genel Değerlendirme Önerilen metinlerin okunması


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-


DİĞER KAYNAKLAR

Warren, J, Worthington, J and Taylor, S (eds), Context: New Buildings in Historic Settings, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1998.
NSW Heritage Office,Design in Historic Context: guidelines for in fill development in the historic environment, RAIA NSW, 2011.
Nardi, B.A.,Contextand Consciousness: Activity Theoryand Human-computerInteraction,MIT Press, 1996.
Dennison, E, Conservation and Change in Historictowns: research directions for the future, Councilfor British
Archaeology, 1999.
Historic Scotland, New Design in Historic Settings, Alba Aosmhor, 2010.
English Heritageand CABE, Building in Context: new development in historicareas, 2001.
Macdonald, S, Contemporary Architecture in Historic Urban Environments, GCI, 2011.
Jager, F.P.,Old& New: Design Manual for Revitalizing Existing Buildings, Birkhauser, 2010.
Klanten, R.,Feireiss, L., Build-On Converted Architecture &Transformed Buildings, Gestalten, 2009.
Oc, T, Tarihi Kentsel Alanlarda Tasarım, Mimarist, 2008/3, s.76-82
Tarihi Çevrede Yapılaşma (Dosya, Mimarist, 2003/10)
Sahte Tarihsellikler (Dosya, Mimarist, 2012/43)
Tunçoku,S.S., Günümüzde Koruma Restorasyon Çıkmazı, Mimarlık, 2004/315, 56-59
Kayın, E.,Kentsel Mekandaki Koruma Eylemine İlişkin Güncel Sorunlar, Ege Mimarlık, 2004/49, 8-11
Kayın, E.,Türkiye'de Muhafazakar ve Sol İdeolojiler Bağlamında Koruma Siyaset İlişkisi, Mimarist, 2007/3, s.77-81.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 15
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 10
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 3 15
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 10
Final Sınavı 1 40
Total: 21 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması4312
Proje000
Ödev11010
Sunum/Jüriye Hazırlık11313
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık3412
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13678
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):187


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3   2              
OC2 2 1 2 1 2          
OC3 2 1 2 1 2 3