DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sanat Tarihi KK 521 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Füsun ALİOĞLU
Dersin Amacı: Tarih öncesi dönemlerden günümüze sanatın kavramsal alt yapısı ve ifade biçimleri konusunda bilgi ve kavrayış kazandırmak.
Dersin İçeriği: Tarih öncesi dönemler ve sanatın başlangıcı. Mısır, Mezopotamya, Girit ve Anadolu. Yunan, Etrüsk ve Roma sanatları. Erken Hıristiyan sanatları, Anadolu ve Avrupa'da Bizans. Roman sanatı ve Gotik. Rönesans (İtalya, Kuzey Avrupa, İspanya ve Fransa) sanatı. Rönesans sonrası (İspanya, Hollanda, Fransa, İngiltere), Barok ve Rokoko. Romantizm, Realizm, Empresyonizm ve Ekspresyonizm. Uzakdoğu (Hint, Çin ve Japon) sanatları. Modern sanat, 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'da yeni akımlar: Puantilizm, Kübizm, Soyut Sanat, Fütürizm, Dadaizm, Sürrealizm, Bauhaus. Orta Asya Türk sanatı ve -Anadolu dışı- İslâm sanatlarına genel bir bakış. Her dönemin dinsel, politik, sosyo-kültürel ortamına göre resim, heykel, mimari gibi alanlarda ortaya koyduğu önemli sanat yapıtları ile karakteristik özelliklerinin irdelenmesi. Bir sanat eserinin tanınması ve üslubunun belirlenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sanat tarihinin temel kavramlarına ilişkin bilgi ve kavrayış sahibi olmak
  • 2- Farklı tarihsel dönemlerin sanat yaklaşımları konusunda bilgi ve kavrayış sahibi olmak
  • 3- Bir sanat yapıtı konusunda araştırma yaparak sözlü ve yazılı sunabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, öğrenci ödevi (sunum ve yazılı), teknik gezi.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Tarih öncesi dönemler ve sanatın başlangıcı -
2 Mısır, Mezopotamya, Girit ve Anadolu Önerilen metinlerin okunması
3 Yunan , Etrüsk ve Roma sanatı Önerilen metinlerin okunması
4 Erken Hıristiyan sanatları Önerilen metinlerin okunması
5 Anadolu ve Avrupa'da Bizans Önerilen metinlerin okunması
6 Roman ve Gotik Önerilen metinlerin okunması
7 SINAV,Roman ve Gotik Önerilen metinlerin okunması
8 Rönesans Önerilen metinlerin okunması
9 Barok ve Rokoko Önerilen metinlerin okunması
10 Romantizm, Realizm, Empresyonizm ve Ekspresyonizm Önerilen metinlerin okunması
11 Uzakdoğu (Hint, Çin ve Japon) sanatları Önerilen metinlerin okunması
12 Modern sanat, 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'da yeni akımlar/Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
13 Asya Türk sanatı ve -Anadolu dışı- İslâm sanatlarına genel bir bakış/Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
14 Genel Değerlendirme/Öğrenci sunumu Dönemin gözden geçirilmesi/Sunumun dönem sonu ödevi olarak düzenlenmesi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-


DİĞER KAYNAKLAR

Akurgal, Ekrem., Anadolu Uygarlıkları, Tubitak Yayınları, Ankara, 2000.
Atasoy, Nurhan, 17-18. yüzyıllarda Avrupa Sanatı, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1985.
Baınes.,J.-Malek, J.,Eski Mısır(Çev:Zeynep Aruoba-Oruç Aruoba), İletişim Yayınları,İstanbul, 1986.
Burckhardt, Jacop, The Civilization of the Renaissance in Italy, Phaidon, Oxford, 1981.
Chastel, Andre, The Age of Humanism, London, 1963.
Cömert, Bedrettin., Mitoloji ve İkonografi, Hacettepe Yayınları, Ankara, 1980.
Ferguson, George, Signs and Symbols in Christian Art, Oxford University Press, New York, 1955.
Germaner, Semra, 18. Yüzyıl Avrupa Resmi: Anlatımım Biçimlendiren Etmenler, Kabalcı, İstanbul, 1996.
Gombrıch, E. H., Sanatın Öyküsü, Çev.B. Cömert, Remzi, İstanbul, 1992.
İnankur, Zeynep, 19. Yüzyıl Avrupasında Heykel ve Resim Sanatı, İstanbul, 1997.
Lemaıres, Gerard-Georges, The Orient in Western Art, Könemann, Köln, 2001.
Levey, M. - Kalneın, W.G., Art and Architecture of the Eighteenth Century in
France, Oxford University Press, New York, 1977.
Levı-Strauss, Claude., Din ve Büyü,(Derleyen ve Çeviren:Ahmet Güngören), Yol Yayınları, 1983, İstanbul
Lıngs, Martin., Antik İnançlar Modern Hurafeler, (Çev: Nabi Avcı), Ağaç Yay., 1991.
Lucıe-Smıth, Edward, Art and Civilization, Laurence King, London, 1992.
Murray, P., Renaissance Architecture, Faber and Faber, London, 1986.
Novotny, Fritz, Painting and Sculpture in Europe, 1780-1880, Penguin, London, 1972.
Tanilli, Server, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, Adam, İstanbul, 1999.
Wıttkower, R., Art and Architecture in Italy 1600-1750, Harmondsworth, 1982.
Wölfflın, Heinrich, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Çev.H. Örs, Remzi, İstanbul,
1973.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 15
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 10
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 3 15
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 10
Final Sınavı 1 40
Total: 8 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev11616
Sunum/Jüriye Hazırlık11616
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık3515
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13678
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):187


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1   3 3   2     1    
OC2     3   2     1    
OC3     3   2   3 2