DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Avrupa Sanatı KK 522 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Füsun ALİOĞLU
Dersin Amacı: Avrupa'da, Rönesanstan 20. yüzyıl başına kadar sanat ortamı ve eğilimlere ilişkin bilgi verilmesi.
Dersin İçeriği: Rönesans Dönemi, Ortaçağ Sona Ererken Avrupa Sanatı, Rönesans Düşüncesi ve Hümanizm, İtalya'da, Fransa'da, Kuzey Avrupa ve İspanya'da Rönesans, Maniyerizm, İtalya'da ve İspanya'da Maniyerizm, Barok Dönem, İtalya'da, Fransa'da, Kuzey Avrupa Barok, Rokoko Dönem, Fransa ve Almanya'da Rokoko, 19. Yüzyıl, Dönemin Sosyal ve Politik Yapısı, Neo-Klasisizm, Romantizm, Realizm ve Empresyonizm, 20. Yüzyıla Girerken Avrupa'da Sanat Ortamı, Modern Eğilimler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Avrupa'da, Rönesanstan 20. yüzyıl başına kadar sanat ortamı hakkında bilgi ve kavrayış sahibi olmak
  • 2- Avrupa'da farklı tarihsel dönemlerin sanat yaklaşımları konusunda bilgi ve kavrayış sahibi olmak
  • 3- Bir Avrupa sanat yapıtı konusunda araştırma yaparak sözlü ve yazılı sunabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, öğrenci ödevi (sunum ve yazılı)


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Rönesans Dönemi 1: Geç Ortaçağ'dan Rönesans'a Geçiş Rönesans Düşüncesi Ve Hümanizmi -
2 Rönesans Dönemi 2: Erken Rönesans Sanatı Yüksek Rönesans Sanatı Önerilen metinlerin okunması
3 Rönesans Dönemi 3: Sanatçılar Ve Ünlü Sanat Yapıtları Dönemin Sanat Merkezleri Önerilen metinlerin okunması
4 Yüksek Rönesans'tan Barok Döneme Geçiş Maniyerist Sanat, İtalya'da ve İspanya'da Maniyerizm Önerilen metinlerin okunması
5 Barok Dönem 1: İtalya ve Avrupa'nın Diğer Şehirlerindeki Barok Sanat Önerilen metinlerin okunması
6 Barok Dönem 2: Sanatçılar ve Ünlü Sanat Yapıtları Önerilen metinlerin okunması
7 SINAV, Barok Dönem 2: Sanatçılar ve Ünlü Sanat Yapıtları Önerilen metinlerin okunması
8 Barok Dönem 3: Sanatçılar ve Ünlü Sanat Yapıtları Önerilen metinlerin okunması
9 Rokoko Dönem Önerilen metinlerin okunması
10 19. Yüzyıl 1.Dönemin Sosyal ve Politik Yapısı Önerilen metinlerin okunması
11 19. Yüzyıl 2. Dönem: Neo-Klasisizm, Romantizm, Realizm Ve Empresyonizm ve Önemli Sanatçılar Önerilen metinlerin okunması
12 19. Yüzyıl 3. Dönem: Neo-Klasisizm, Romantizm, Realizm Ve Empresyonizm ve Önemli Sanatçılar/Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
13 20. Yüzyıla Girerken Avrupa'da Sanat Ortamı Modern Eğilimler/Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
14 Modern Eğilimler/Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-


DİĞER KAYNAKLAR

Chastel, Andre, The Age of Humanism, London, 1963.
Comert, Bedrettin, Mitoloji ve İkonografi, Ayraç, Ankara, 1999.
Gombrıch, E. H., Sanatın Öyküsü, Çev.B. Cömert, Remzi, İstanbul, 1992.
Lucıe-Smıth, Edward, Art and Civilization, Laurence King, London, 1992.
Novotny, Fritz, Painting and Sculpture in Europe, 1780-1880, Penguin, London, 1972.
Ferguson, George, Signs and Symbols in Christian Art, Oxford University Press, New York, 1955.
Lemaıres, Gerard-Georges, The Orient in Western Art, Könemann, Köln, 2001.
Wölfflın, Heinrich, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Çev.H. Örs, Remzi, İstanbul,
1973.
Burckhardt, Jacop, The Civilization of the Renaissance in Italy, Phaidon, Oxford, 1981.
Levey, M. - Kalneın, W.G., Art and Architecture of the Eighteenth Century in
France, Oxford University Press, New York, 1977.
Atasoy, Nurhan, 17-18. yüzyıllarda Avrupa Sanatı, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1985.
Murray, P., Renaissance Architecture, Faber and Faber, London, 1986.
Wıttkower, R., Art and Architecture in Italy 1600-1750, Harmondsworth, 1982.
Germaner, Semra, 18. Yüzyıl Avrupa Resmi: Anlatımım Biçimlendiren Etmenler, Kabalcı, İstanbul, 1996.
Tanilli, Server, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, Adam, İstanbul, 1999.
Vıtruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap, İstanbul, 1998.
İnankur, Zeynep, 19. Yüzyıl Avrupasında Heykel ve Resim Sanatı, İstanbul, 1997.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 15
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 10
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 3 15
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 10
Final Sınavı 1 40
Total: 21 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması6530
Proje000
Ödev177
Sunum/Jüriye Hazırlık177
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık326
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13678
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar177
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):187


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1     3   2     1    
OC2     3   2     1    
OC3     3   2   3 2