DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Batılılaşma Döneminde İstanbul KK 523 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Füsun ALİOĞLU
Dersin Amacı: Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminde değişen sosyal, ekonomik, kültürel özellikler bağlamında İstanbul kent dokusunun ve mimarinin etkileşim süreci ve sonuçları konusunda ileri derecede bligi, kavrayış ve tartışma becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği: Batılılaşma Kavramı, İstanbul'un Tarihsel Topoğrafyası, Osmanlı Devleti ve Batılılaşma, Batılılaşma Döneminde Yasal ve Örgütsel Düzenlemeler, Osmanlı Devleti'nde Batlılaşmanın Evreleri Lale Devri, Osmanlı Devleti'nde Batlılaşmanın Evreleri III. Selim Dönemi ve Melling, Osmanlı Devleti'nde Batlılaşmanın Evreleri Tanzimat Sonrası Düzenlemeler, Askeri Alandaki Yenilikler ve Mimari, Kentsel Dönüşümler ve Projeler, Endüstrileşme ve Mimari, Ulaşım Projeleri ve Kent, Yeni Konut Mimarisi, Sınırları Genişleyen Kent, Galata / Pera ve Diğerleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Batılılaşma olgusunun temel kavramaları konusunda bilgi ve kavrayış sahibi olmak
  • 2- Osmanlı Döneminde Batılılaşma'nın etkenleri ve sonuçları konusunda bilgi ve kavrayış sahibi olmak
  • 3- İstanbul'da Batılılaşma etkisi ile ortaya çıkan kentsel değişim ve dönüşüm ile değişen mimari anlayış konusunda ileri derecede bilgi ve kavrayış sahibi olmak, eleştirel tartışma yapabilme becerisi kazanmak
  • 4- İstanbul'da Batılılaşma ile ortaya çıkan koruma sorunları konusunda ileri derecede bilgi ve kavrayış sahibi olmak, eleştirel tartışma yapabilme becerisi kazanmak
  • 5- Batılılaşma dönemi üzerine araştırma yaparak sözlü ve yazılı sunabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, öğrenci ödevi (sunum ve yazılı), teknik gezi.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Batılılaşma Kavramı -
2 Osmanlı Devleti'nde Batılılaşma Önerilen metinlerin okunması
3 İstanbul'un Tarihsel Topoğrafyası Önerilen metinlerin okunması
4 Batılılaşma Döneminde Yasal ve Örgütsel Düzenlemeler Önerilen metinlerin okunması
5 Osmanlı Devleti'nde Batlılaşmanın Evreleri Önerilen metinlerin okunması
6 Lale Devri Önerilen metinlerin okunması
7 SINAV, Lale Devri Önerilen metinlerin okunması
8 III. Selim Dönemi ve Melling Önerilen metinlerin okunması
9 Tanzimat ve Sonrası Önerilen metinlerin okunması
10 Kentsel Dönüşümler ve Projeler Önerilen metinlerin okunması
11 Askeri Alandaki Yenilikler ve Mimari Önerilen metinlerin okunması
12 Endüstrileşme ve Mimari, Ulaşım Projeleri ve Kent/Öğrenci Sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
13 Yeni Konut Mimarisi/Öğrenci Sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
14 Sınırları Genişleyen Kent, Galata / Pera ve Diğerleri/Öğrenci Sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-


DİĞER KAYNAKLAR

Akın, N., 19.Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002.
Arel, Onsekizinci Yüzyıl İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci, İTÜ mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1975, S. 9.
Cezar, Mustafa, Osmanlı Başkenti, EKAV Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000.
Cezar, Mustafa, Sanatta Batı'ya Açılış ve Osman Hamdi, EKAV Vakfı Yayınları İstanbul, 1995.
Çelik, Z., 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti Değişen İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1998.
Denel, Serim, Batılılaşma Sürecinde İstanbulʼda:Tasarım ve Dış Mekanlarda Değişim ve Nedenlerı, ODTÜ yayınları, İstanbul, 1982.
Hitzel, F., Perot J., Anhegger R., Hatice Sultan İle Melling Kalfa Mektuplar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Osmanlı Araştırmaları Dizisi, İstanbul,
İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Alkım yayınevi, İstanbul, 2006.
Kuban, Doğan, İstanbul: Bir Kent tarihi, İş Bankası Kültür yayınları, İstanbul, 2011.
Kuban, Doğan, Osmanlı Mimarisi, YEM yayınları, İstanbul, 2000.
Ortaylı, İ., İstanbul`un Mekansal Yapısının Tarihsel Evrimine Bir Bakış,Amme İdaresi Dergisi Cilt 1, Sayı 2, 1977.
Ortaylı, İ., Tanzimat`tan Sonra Mahalli İdareler, İstanbul, 1974.
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, İstanbul.
Melling, A.I.,, İstanbul ve Boğaz Kıyılarına Pitoresk Seyahat - A Picturesque Voyage to Constantinople, Denizler Kitabevi, İstanbul, 2012.
Yerasimos, S., İstanbul İmparatorluklar Başkenti, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2010.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 15
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 10
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 3 15
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 10
Final Sınavı 1 40
Total: 21 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması4312
Proje000
Ödev11010
Sunum/Jüriye Hazırlık11313
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık3412
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13678
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):187


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1   3     2          
OC2   2     2 3        
OC3     3 1 1 3   2    
OC4 3 2 3 2 1 3   2    
OC5           3 3