DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Dünya Miras Alanları KK 524 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Yonca ERKAN
Dersin Amacı: Dünya Miras Listesinde ülkemizden 13 adet alan yer almaktadır. Bu alanların korunması için gerekli Alan Yönetimi Planlarının hazırlanması büyük bir gerekliliktir. Bu derste farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin, dünya çapında öneme sahip alanlarının korunması için gerekli karmaşık ve bütünleşmiş bir planlamanın nasıl yapılması gerektiği hakkında fikir sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Yönetim konusu yalnızca eserin nasıl korunacağı üzerine odaklanmamakta aynı zamanda miras alanlarının turizm ile etkileşimi ve yönetimi, miras alanlarında uygulanabilen iletişim teknik ve teknolojileri, toplumsal katılım gibi koruma ile doğrudan etkileşimde olan diğer disiplin ve konuları da kapsamaktadır.
Böylelikle kültür varlıklarının korunması alanında uzmanlaşacak öğrencilerin Dünya Miras Listesi özel statüsünde yer alan alanları bu çerçevede değerlendirmeleri ve korunması için gerekenler hakkında sahip oldukları bilgi ve bilinç düzeylerini arttırmak.
Dersin İçeriği: Günümüzde kültür varlıklarının korunmasına ilişkin yapılanmalar, yerel sınırların dışına taşarak, giderek dünyanın ortak mirası anlayışı çerçevesinde yaygınlaşmaktadır. Kültür varlıklarının üstün evrensel nitelikleri (Outstanding Universal Value) gözönüne alınarak UNESCO Dünya Miras Merkezi (World Heritage Center) koordinatörlüğünde Dünya Miras Listesi (World Heritage List) oluşturulmuştur. Kültür varlıklarının bu listede yer alabilmesi belirli kriterlere bağlıdır. Aynı zamanda Dünya Miras Alanı ilan edilen alanlar için koruma yaklaşımları da belirli prensipler çerçevesinde yapılabilmektedir. Bu ders çerçevesinde Dünya Miras Alanlı kavramı, uygulamaya bağlı yönetmelikler, bu alanlarda yaşanan problemler tartışmaya açılacaktır. Dünya Miras Alanlarının yönetimine ilişkin bir gereklilik olan Alan Yönetimi Planları, ülkemiz ve dünyadan örnekler ile irdelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Dünya Mirası kavramı hakkında kavrayışa sahip olmak
  • 2- Dünya Miras Sözleşmesi ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
  • 3- Dünya Miras Alanlarında Koruma uygulamaları ve örnekleri hakkında eleştirel bakışa sahip olmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, öğrenci ödevi (sunum ve yazılı), teknik gezi.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dünya Miras Listesi ve Dünya Miras Alanı: Bu giriş dersinde UNESCO ve Dünya Miras Merkezinin çalışma prensipleri, Dünya Miras Listesi'nin ne olduğu, önemi, Dünya Miras Alanı tanımı ve gerekleri, Türkiye'deki Dünya Miras Alanları kısaca tanıtılacaktır. -
2 Dünya Miras Listesi'ne kabul kriterleri Önerilen metinlerin okunması
3 Olağanüstü Evrensel Değer Önerilen metinlerin okunması
4 Dünya Miras Anlaşması ve Uygulama Yöntemleri: Bu derste dünya mirası alanlarında uygulanan Dünya Miras Sözleşmesi irdelecek ve gerekçeleri üzerine tartışılacaktır. Önerilen metinlerin okunması
5 Dünya Miras Alanlarının Yönetimi: Bu derste Dünya Miras alanlarının nasıl yönetileceği ve yönetilmekte olduğu tartışılacaktır. Dünya Miras Anlaşması gereğince her miras alanında uygulanması gerekli Alan Yönetim Planı, paydaşlar,toplumsal katılım bütüncül yaklaşım, ziyaretçi yönetimi, enformasyon teknolojilerinin önemi tartışılacaktır Önerilen metinlerin okunması
6 Dünya Miras Alanları ve Toplumsal Katılım: Sivil toplum kuruluşlarının Dünya Miras Alanlarının korunması ve yönetiminde üstlendikleri roller Önerilen metinlerin okunması
7 SINAV
8 Dünya Miras Alanları ve Turizm: Bu derste turizm faaliyetlerinin Dünya Miras Alanları üzerine etkisi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ve pazarlama ilkeleri incelenecektir. Önerilen metinlerin okunması
9 Dünya Miras Alanları ve İletişim Araçları: Medya Dünya Miras Alanlarının tanıtımı, halk kitleleri ile etkin iletişim yolları, dijital medyanın bu amaçlı kullanımı Önerilen metinlerin okunması
10 Dünya Miras Alanları ve Eğitim Dünya Miras Alanlarında yürütülen eğitim çalışmaları, çocukların ve gençlerin miras alanlarına ilgilerin geliştirilmesi Önerilen metinlerin okunması
11 Dünya Miras Alanlarına Dünyadan Örnekler: Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması
12 Türkiye'den Örnekler: Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
13 Türkiye'den Örnekler: Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
14 Dünyadan Örnekler/Öğrenci sunumu Dönemin gözden geçirilmesi/Sunumun dönem sonu ödevi olarak düzenlenmesi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-


DİĞER KAYNAKLAR

Myra Shackley, Visitor Managment: Case Studies from World Heritage Sites, BH, 2000
Anna Leask and Alan Fyall, Managing World Heritage Sites, BH, 2006
Victoria Huxley and Geoffrey Smith, World Heritage Sites of Great Britain and Ireland: An Illustrated Guide to All 27 World Heritage Sites, rlink Pub Group Inc, 2009.
Michael A. Di Giovine, The Heritage-scape: Unesco, World Heritage and Toursim, Lexington Books, 2009.
Gregory Ashworth and Peter Howard, European Heritage Planning and Management, Intellect, 2009.
Stale Navrud and Richard C. Ready, Valuing Cultural Heritage, Edward Elgar Publ, 2002.
Thomas Hardy Karpati, Management of World Heritage Sites, VDM Verlag,2008.
Tarihi Kentlerin Yönetimi, Panel, TMMOB Mimarlar Odası Istanbul Büyükkent Şubesi, 2005.
İlgili Web Siteleri:
http://whc.unesco.org/
www.world-heritage-tour.org
http://www.eng-h.gov.uk/archcom/projects/summarys/html98_9/2257aveb.htm
http://www.bathnes.gov.uk/worldheritage/


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 15
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 10
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 3 15
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 10
Final Sınavı 1 40
Total: 21 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması4312
Proje000
Ödev11010
Sunum/Jüriye Hazırlık11313
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık3412
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13678
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):187


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1     3   2     1    
OC2     3   2     1    
OC3     3   2   3 2