DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Ekonomiye Giriş II EK 102 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar YOK
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Ahmet YÖRÜK
Dersin Amacı: İKTİSADİ TAHLİL GÜCÜNÜ ARTIRMAK
Dersin İçeriği: TEMEL İKTİSADİ İLİŞKİLERİ ANLAMA
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Ekonominin bütününü ilgilendiren değişkenleri inceler. Ekonominin üretim, istihdam, gelir düzeyi, tasarruf, yatırım, enflasyon, kur gibi başlıca belirleyicilerini açıklar ve çözümler.
  • 2- Teorik bilgiler sayısal örneklerle açıklanır ve analitik düşünce yapısı güçlendirilir.
  • 3- Teorik boyutta makro bilgiler edinen öğrenciler, ulusal ve uluslar arası genel ekonomik gelişmeleri izleyebilir, göstergeleri değerlendirebilir ve sonuç çıkarabilirler.
  • 4- Öğrenciler edindikleri makro ekonomik bilgileri iş hayatı ile ilişkilendirir ve uygularlar
  • 5- Finans sektörü ve reel sektörde ekonomik anlamda uzmanlık gerektiren alanlarda iş sahibi olma imkanı tanır.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri ANLATIM AĞIRLIKLI


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 MİLLİ GELİR
2 MİLLİ GELİR VE İKTİSADİ REFAH
3 GELİR BÖLÜŞÜMÜ
4 İSTİHDAM İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM HACMİ
5 İŞSİZLİK,KAVRAM,TÜRLERİ
6 İSTİHDAM HACMİNİ BELİRLEYEN ETKENLER
7 İŞSİZLİĞİ GİDERİCİ İKTİSAT POLİTİKALARI
8 GELİR-HARCAMA İLİŞKİLERİ
9 TÜKETİM HARCAMALARI
10 YATIRIM HARCAMALARI
11 MG NİN BELİRLENMESİ
12 BÜYÜTÜCÜ ETKENLER
13 ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER
14 ÖDEMELER DENGESİ


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

İKTİSAT- AHMET YÖRÜK
İ.Ü. YAYINI


DİĞER KAYNAKLAR

ÇEŞİTLİ İKTİSAT KİTAPLARI


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar13030
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1   2                      
OC2   1                      
OC3   1   1 2   2            
OC4                          
OC5