DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Muhasebeye Giriş MU 110 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Mustafa Çanakcıoğlu
Dersin Amacı: İşletmelerde bir hesap dönem boyunca ortaya çıkan parasal işlemlere ait olayların nasıl kaydedileceği, sınıflandırılacağı ve özetleneceği ile ilgili temel muhasebe ilke ve kavramlarını tanıtmak ve muhasebe sürecinin nasıl işlediğini göstermektir.
Dersin İçeriği: Muhasebe ile ilgili temel ilke ve kavramlar, çift taraflı kayıt yöntemi ve muhasebede kullanılan belli başlı belgelerin tanıtımı, bir ticari işletmenin mal alıp satımı sırasında ve faaliyetini sürdürebilmek adına bir yapacağı parasal işlemlerin kayıt altına alınarak, dönem sonunda genel geçici mizanın hazırlanmasına kadarki süreç ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Muhasebenin işletme organizasyonundaki önemini kavrar
  • 2- Muhasebenin temel ilkelerini ve kavramlarını tanımlar
  • 3- Muhasebe sürecini ve belgelerini öğrenir
  • 4- Muhasebe kayıt yöntemlerini ve bu yöntemlerin parasal işlemler için önemi kavrar
  • 5- Bir hesap dönemi başından genel geçici mizana kadar ki dönem içi muhasebe işlemlerini ticari işletmeler açısından yapar
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders, çalışma soruları, ödevler, okuma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Muhasebe önemi ve fonksiyonları ile Muhasebede kullanılan belgeler
2 Tek Düzen Hesap Planı
3 Muhasebe Süreci ve Çift taraflı kayıt sistemi
4 Hesap kavramı ve Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının işleyişi
5 Ticari İşletmelerin mal hareketleri
6 Mal alış ve satış olayları
7 Cari hesapların kapatılmasındaki parasal olaylar
8 Örnek Uygulamalar
9 Ara sınav
10 Döviz ve banka kredisi İşlemleri
11 Çek ve Senet İşlemleri ve Uygulamaları
12 Sabitlenen kurgular üzerinden gerçekleştirilen sahneleme ile prova alınmaya başlanır
13 Genel Geçici Mizanın alınması
14 Örnek Uygulamalar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Çanakçığlu, Yrd.Doç.Dr. Zekeriya Emre Erkal, Dr. Cem Niyazi Durmuş, Dönem İçi Muhasebe Uygulamaları, Der yayınevi, Yayın no: 405, İstanbul, 2014.


DİĞER KAYNAKLAR

1. Prof.Dr. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi.
2. Doç.Dr. Abitter Özulucan, Dönem içi ve Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları, Siyasal Kitabevi.DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 8 -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 5 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 15 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev8324
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler5315
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar13030
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):151


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1       1                  
OC2       2 2 1              
OC3       1     1 2   2      
OC4   1   2   2 2 3   3      
OC5   2   2 1 3 2 3   3