DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Hukukun Temel Kavramları HU 203 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: Uygulamalı Bilimler fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Ahmet Burhan SÖĞÜTLÜOĞLU
Dersin Amacı: Öğrencilerin, hukukun Temel ilkeleri ve Kavramlarını anlama, öğrenme ve değerlendirme yetisini kazanacaklardır.
Dersin İçeriği: Toplum Düzeni, Hukuk Düzeni Hukuk sistemleri, Hukuk alanındaki yaptırımlar, Kamu ve Özel Hukuk dalları, Hukukun kaynakları, Hukukun uygulanması,Kişilik,Sorumluluk, Yargı yerleri hakkında açıklamalarda bulunmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Temel hukuki kavramlar üzerinde durur
  • 2- Temel hukuk prensiplerini uygular
  • 3- Temel hukuki terimleri açıklar
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri -


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Social order, the concept and rules of low
2 Objectivs and functions of law
3 Prived and public law
4 Main branches of public law
5 Prived law
6 Mixed branches of law
7 Sources flow, written sources, Non-written sourcesnaklar, yazılı olmayan kaynaklar, Hukukun Yardımcı kaynakları
8 Ara Sınav
9 Practice of law, legal security
10 Basic concepts, legal right
11 Private rights, classification of rights
12 Legal actions, legal procedures
13 Legal responsibilities
14 The foundations of legal structure in Turkish law


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Prof.Dr.Ömer Anayurt Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları ( 2017 Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre) Seçkin Yayınevi Ankara 2018.


DİĞER KAYNAKLAR

Prof.Dr.Şeref Gözübüyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, 33.Bası.Turhan Kitabevi, Ankara 2011


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar14040
Final Sınavı16060
Toplam İş Yükü (saat):142


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1   1     3     2   1      
OC2   1     3     2   1      
OC3   1     3     2   1