DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Finansal Muhasebe MU 221 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Mustafa Çanakcıoğlu
Dersin Amacı: Muhasebe ile ilgilenenlere doğru bilgiler sunabilmek için kanunlarımızda belirtildiği gibi genel geçici mizandan sonra envanter çıkarmak bilanço gününde mevcutları, alacakları ve borçları kesin bir şekilde ayrıntılı bir şekilde tespit etmek gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilere bir işletmenin muhasebe sürecinin önemli bir kısmı olan dönem sonu sürecinde gelir tablosu ve bilanço hesaplarına ilişkin dönem sonu çalışmaları ve kâr veya zararın tespiti, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması ve kapanış kayıtlarının ilgili mevzuatlar çerçevesinde öğretilmesidir.
Dersin İçeriği: Temel muhasebe kavramı ve ilkeleri ile Vergi Usul Kanunu çerçevesinde işletmenin borçlarını ve alacaklarını tekrar gözden geçirmek, stoklarla ilgili değerlendirme yöntemi, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortismanları, gelir ve gider tahakkukları, kısa vadeli borçlar, uzun vadeli borçlar, özkaynak hesapları ile ilgili dönem sonu işlemlerini yaparak, gelir tablosu ve dönem sonu bilançosunun nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi verilmesidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Envanter ve değerleme yöntemlerini tanımlar
  • 2- Bilanço, gelir tablosu ve maliyet hesaplarının niteliğini, bölümlenmesini, işleyişini ve birbirleri ile olan ilişkisini açıklar
  • 3- Dönem sonu muhasebe işlemlerini yapar. Yapılan muhasebe yanlışlarını dönem sonu işlemleri ile düzeltir.
  • 4- Dönem Sonu Devir ve Kapanış Kayıtlarını yapar.
  • 5- Bilançosunu ve gelir tablosunu yapısını öğrenir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders, çalışma soruları, ödevler, okuma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Muhasebe Hesaplarının İşleyişinin Tekrarı
2 Envanterin Tanımı, Değerleme Kuralları
3 Stok Değerleme Yöntemleri
4 Amortisman Hesaplama Yöntemleri
5 Sayım ve Tesellüm Konusu
6 Menkul Kıymetlerde Değer Düşüklüğü ve Stok Değer Düşüklüğü
7 Şüpheli Ticari Alacaklar
8 Aralıklı Envanter Alma Yöntemi
9 Ara Sınav
10 Kur Değerlemesi
11 7/A Seçeneğine Göre Yansıtma Hesaplarının Kullanımı
12 Gider ve Gelir Hesaplarının Kapatılması
13 Gelir Tablosu Alınması
14 Hesap Dönemi Kapanış Bilançosu ve Kapanış Kaydı


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Çanakçığlu, Yrd.Doç.Dr. Zekeriya Emre Erkal, Dr. Cem Niyazi Durmuş, Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları, Der yayınevi, Yayın NO: 407, iSTANBUL, 2015


DİĞER KAYNAKLAR

Doç.Dr. Abitter Özulucan, Arş.Gör. F.Serkan Özdemir, Arş.Gör. Seçkin Arslan Dönem içi ve Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları, Siyasal Kitabevi, Ankara 2007.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 8 -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 7 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 17 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev8324
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler7214
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar13030
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1   1   2 3 1 2 3   3      
OC2   1   2 2 3 3 3   3      
OC3   1   2 2 3 3 3   3      
OC4   1   2 2 3 3 3   3      
OC5   3   3 2 3 3 3   3