DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Mali Tablolar Analizi FN 315 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 7.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Mustafa Çanakcıoğlu
Dersin Amacı: Mali tablolar vasıtasıyla sınai ve ticari şirketlerin analizini yapmaktır.
Dersin İçeriği: Mali tablolar üzerine çeşitli analiz teknikleri uygulanarak şirketin likidite, finansal yapı, faaliyet etkinliği ve karlılık durumuna ilişkin analizlerin yapılması; analizler sonucunda şirkete ilişkin ulaşılan bulgulara göre şirketin geleceğine ilişkin kararların verilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Temel Mali Tabloların hesaplarını detaylı öğrenir
  • 2- Temel Mali Tabloların analiz tekniklerini bilir
  • 3- Temel Mali Tabloların oran analizlerini yapar
  • 4- Mali tablolar ve diğer yardımcı bilgilerden yararlanarak sınai ve ticari şirketlerin finansal analizini yapabilme bilgi ve becerilerine sahip olur
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders, çalışma soruları, ödevler, okuma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Finansal Tablolar Analizine Giriş
2 Temel Mali Tablolardan Bilançove Gelir Tablosu İlkeleri ve çeşitleri
3 Bilanço: Kalemlerinin Açıklanması
4 Gelir TablosuKalemlerin Açıklanması
5 Mali Tablolar Analizinin Önkoşulları ve Analiz Türleri
6 Analiz Teknikleri : Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
7 Analiz Teknikleri : Yüzde Yöntemi ile Analiz
8 Analiz Teknikleri : Eğilim Yüzdeleri Analizi
9 Ara Sınav
10 Oran Analizi 1: Likidite Oranları
11 Oran Analizi 2: Faaliyet Oranları
12 Oran Analizi 3: Finansal (Mali) Yapı Oranları
13 Oran Analizi 4: Karlılık Oranları
14 Ek (Diğer) Mali Tablolar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1) Nalan AKDOĞAN, Nejat Tenker., Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Lebib Yalkın Yayınları, 1997, İstanbul.
2) Öztin Akgüç., Mali Tablolar Analizi, Arayış Basım ve Yayıncılık, 2006, İstanbul.


DİĞER KAYNAKLAR

3) Finansal Tablolar Analizi, Mustafa ÇANAKÇIOĞLU ve Diğerleri, İSMMMO yayınları, No:163, 2016, İstanbul.
4) Vefa TOROSLU, Cem Niyazi DURMUŞ., Finansal Tablolar Analizi, Seçkin Yayımcılık, No: 127, 2016, İstanbul.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 25
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 6 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 35
Final Sınavı 1 40
Total: 23 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev13737
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler6636
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12525
Final Sınavı13535
Toplam İş Yükü (saat):175


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1 3 2 2 3 3   1 1 3 2 3   1
OC2 3 2 2 3 3 2 1 2 3 3 3   1
OC3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3   1
OC4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3   1