DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kurumsal Sponsorluk Yönetimi CPR 506 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Kurumsal İlişkiler ve Halkla İlişkiler Yönetimi YL Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: İrem İNCEOĞLU
Dersin Amacı: Bu derste, hem kurumların hangi şartlarda sponsor olacağının, hem de nasıl etkinlikler için sponsor bulunacağının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Sponsorluk kavramı, sponsorluğu tarihsel gelişimi, sponsorluk amaçları ve alanları, sponsorluk planlanması, sponsorluk dosyası hazırlama, sponsorluğun yasal boyutu, çeşitli etkinliklerde sponsorluk konuları literatür kapsamında işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sponsorluk yönetimindeki kavram ve stratejileri açıklar.
  • 2- Sponsorluk planlaması yapar ve sponsorluğun amaçlarını belirler.
  • 3- Sponsorluk alanındaki teşhir etme strateji ve uygulamalarını tanır.
  • 4- Kurumsal sponsorluk ile ilgili etkinlik yöntemlerini tanımlar ve tanır
  • 5- Sponsorluktaki hedef grupları belirler.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Vaka Analizi, Anlatım


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Sponsorluğun tanımı ve tarihsel gelişimi Syllabus
2 Sponsorluğun amaçları ve çeşitleri Okumalar
3 Kültür sanat sponsorluğu ve örnekler Okumalar
4 Spor sponsorluğu ve örnekler Okumalar
5 Sosyal sponsorluk ve örnekler Okumalar
6 Çevre sponsorluğu ve örnekler Okumalar
7 Vize Okumalar
8 Sponsorluk planlaması Okumalar
9 Sponsorluğun yasal ve etik boyutları Okumalar
10 Sponsorluk dosyası hazırlama 1 Okumalar
11 Sponsorluk dosyası hazırlama 2 Okumalar
12 Örnek vaka çalışması Okumalar
13 Örnek vaka çalışması Okumalar
14 Final Okumalar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Ders okumaları seçkisi


DİĞER KAYNAKLAR

Sponsorship in Marketing: Effective Communication, Arts and Events, Jul 14, 2014, T. Bettina Cornwell
Growing Brands Through Sponsorship: An Empirical Investigation of Brand Image Transfer in a Sponsorship Alliance, Philip Gross, Springer
Effective Use of Sponsorship (Marketing in Action), David W. Wragg Kogan Page
Aydemir Okay, Sponsorluk, İstanbul: Der Yayınları


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 50
Total: 16 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar16666
Final Sınavı18080
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1       1        
OC2       1 2      
OC3           1    
OC4   2       2    
OC5   1   2 1