DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kurumsal İletişimde Konu ve Sorun Yönetimi CPR 511 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi YL Programı
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: İrem İNCEOĞLU
Dersin Amacı: Bu ders kurumsal iletişim alanında çalışanların karşılaşması en muhtemel konular ve de çözmesi kolay olmayan sorunlar üzerine kurulmuştur. Gerek kurumların büyümesi gerekse de toplumla olan ilişkilerinin değişmeye ve gelişmeye başlamasından ötürü, şirketler ve kurumlar farklı alanlarda çeşitli paydaşlarla iletişime geçmek zorunda kalmaktadırlar. Bu durum iletişimcilerin iş dünyasındaki rolünü ön plana çıkarmaktadır. Dönem boyunca öğrencilerle kurumsal iletişim kuramları tartışılacak, güncel vakaların analizi ile de günümüzdeki uygulamalar incelenecektir. Dönem sonunda öğrencilerin orta ve büyük ölçekli kurumların farklı iletişim stratejileri konusunda çözümler üretebilecek bilgi ve beceriye ulaşması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği: Derslerimiz tartışma üzerine kurulu olacaktır. Dersten önce öğrenciler gerekli okumaları yapacak ve bir tartışma sorusunu çıkaracaktır. 6. hafta sonrasında her hafta bir ya da iki öğrenci ders konularını ve okumalarını sunacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kurumsal iletişimdeki ana kavram ve kuramları öğrenecek
  • 2- Kurumların iletişimin incelemek için gerekli yöntemleri kullanabilecek
  • 3- Kurumların iç ve dış paydaşlarını tanıyabilecek
  • 4- Örgütlerin sorun yaşayabileceği iletişim alanlarını tespit edecek
  • 5- Akademik araştırmayı iş dünyasında anlaşılabilecek bir dille yazabilecek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatı, Vaka Analizi, Araştırma ve Sunum


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Ders Tanıtımı Syllabus
2 Kurumsal İletişimde Tanımlar Okumalar
3 Kurumsal İletişimde Kuramlar Okumalar
4 Planlama ve Araştırma Yöntemleri Okumalar
5 Analitik ve Eleştirel Düşünme, Problem Çözme Okumalar
6 Markalaşma, İtibar, Kimlik ve İmaj Okumalar
7 Kriz ve Risk İletişimi Okumalar
8 Değişim Yönetimi ve İletişimi Okumalar
9 Kültürler arası İletişim ve Pazarlık Okumalar
10 Yatırımcılarla İlişkiler Okumalar
11 Medya İletişimi Okumalar
12 Örgüt içi İletişim Okumalar
13 Hükümetle İlişkiler ve Lobicilik Okumalar
14 Müşteri İlişkileri, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik Okumalar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Ders okumaları basılı olarak Bilgi Merkezi’nde Rezerv kısmında tutulacaktır. Elektronik kopyaları olan okumalar Blackboard’da yer alacaktır.


DİĞER KAYNAKLAR

Ders okumaları dışında aşağıdaki dergiler de öğrencilere her zaman (ve vaka analizi ödevleri için) tavsiye edilir:

Harvard Business Review, Business Weekly, Capital

McKee, K. B. (2009). Applied public relations: cases in stakeholder management (2nd ed.). New York: Routledge.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev 2 15
Sunum/Jüri 1 15
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 19 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje13030
Ödev21530
Sunum/Jüriye Hazırlık12020
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler2612
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı15454
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1   2       2    
OC2 2       2     3
OC3         2 2    
OC4   2       3    
OC5       3       2