DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Bilgi Teknolojileri Kullanımı BK 105 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: Uygulamalı Bilimler Fakültesi/ İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Elçin YILMAZ IŞIK
Dersin Amacı: Bilgi Teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması, Bilgisayar okur-yazarlığının artırılması, İşletim Sistemi, Kelime İşlem, Elektronik Hesaplama Tablosu, Sunu hazırlama ve Internet kullanımı konularında deneyim sahibi olunması.
Dersin İçeriği: Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Bilgi Teknolojilerine ait temel kavramları detaylı şekilde tanıyacaklar
  • 2- Bir bilgisayar sistemindeki temel donanım ve yazılım bileşenlerini ve işlevlerini ayrıntılı olarak kavrayacaklar
  • 3- İşletim sistemlerinin amaçları ve kullanımı konusunda temel seviyede yetkin hale gelecek
  • 4- Bir kelime işlemci yazılımını mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kullanabilecekler
  • 5- Bir elektronik hesaplama tablosu yazılımını mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kullanabilecekler
  • 6- Bir sunu hazırlama yazılımını mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kullanabilecekler
  • 7- Etkin ve güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlenecekler
  • 8- Bilgi teknolojileri ile ilgili telif hakları ve etik kurallar konusunda bilgilenecekler
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Teorik + Uygulama


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Bilgi Teknolojilerine ait temel kavramları detaylı şekilde tanınması, bir bilgisayar sistemindeki temel donanım ve yazılım bileşenlerini ve işlevlerinin ayrıntılı olarak kavranması.
2 İşletim sistemlerinin amaçları ve kullanımı konusunda temel seviyede bilgi verilmesi
3 İşletim sistemi ayarları hakkında bilgi verilmesi
4 İşletim sisteminde dosya ve klasör organizasyonu
5 Bir kelime işlemci programının tanıtılması ve kullanımı hakkında temel bilgilerin verilmesi
6 Kelime işlemci programında veri giriş ve biçimlendirme işlemleri
7 Kelime işlemci programında belge düzenleme, resim tablo vb bileşenlerin eklenmesi.
8 Vize
9 Bir hesap tablosu uygulamasının tanıtılması ve kullanımı hakkında temel bilgilerin verilmesi
10 Hesap tablosu uygulamasında veri giriş ve biçimlendirme işlemleri
11 Hesap tablosu uygulamasında formüller, fonksiyonlar ve grafiklerin kullanımı
12 Bir sunu uygulamasının tanıtılması ve kullanımı hakkında temel bilgilerin verilmesi
13 Sunu uygulaması programının incelenmesi
14 Sunu uygulamasında slayt tasarımı ve özel animasyonların hazırlanması


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALARDİĞER KAYNAKLAR

Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar 1-2 (Temel Bilgi Teknolojileri), Zehra Alakoç Burma


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama 2 20
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 50
Total: 4 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati31442
Laboratuvar000
Uygulama23060
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11818
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1 3                        
OC2 3                        
OC3 3                        
OC4 3         2 3            
OC5 3         2 3            
OC6 3         2 3            
OC7 3             1          
OC8 3             2