DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Pazarlamaya Giriş PA 202 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Elçin YILMAZ IŞIK
Dersin Amacı: Öğrencilerin pazarlama faaliyetleri ve pazarlamanın genel ilkeleriyle tanışmalarını sağlamak
Dersin İçeriği: Pazarlama kavramının tanımı ve kapsamı, Pazarlama çevresi, Pazarların Yapısı ve Pazar Bölümlendirme, Pazarlama Karması, Pazarlama Yönetimi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Pazarlama Kavramı hakkında bilgi edindirme
  • 2- Pazarlama Karması hakkında bilgi edindirme
  • 3- Pazarlama Yönerimi becerilerinin geliştirilmesi
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Teorik Ders, Ödev, Sınav


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı, Gelişimi
2 Pazarlama Çevresi
3 Stratejik Planlama ve Pazarlamanın Rolü
4 Pazarlama Araştırması ve Bilgi Sistemi
5 Tüketici Pazarları ve Tüketicinin Satın Alma Davranışı
6 Endüstriyel Pazarlar
7 Pazar Bölümlendirme, Hedefleme, Konumlandırma ve Satış Tahminleri
8 Yeni Ürün Gelişimi ve Ürün Ömür Döngüsü Stratejileri
9 Ürün Fiyatlandırması, Yaklaşımları ve Stratejileri
10 Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım
11 Pazarlama İletişimi 1
12 Pazarlama İletişimi 2
13 Uluslararası Pazarlama
14 Pazarlama Yönetiminde Organizasyon, Uygulama ve Denetim


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALARDİĞER KAYNAKLAR

J. Paul Peter, James H. Donnelly, Jr., Pazarlama Yönetimine Giriş, McGraw, Hill-Nobel Yayıncılık, 2016
İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri (2006, 15. Baskı), Türkmen Kitabevi, İstanbul.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 14 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 2 40
Final Sınavı 1 60
Total: 17 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar21836
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1   1 3       2            
OC2   2 3           2        
OC3 2   3