DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Taşıma Hukuku UTL 323 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 5
Akademik Birim: Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Feridun YALVAC
Dersin Amacı: Kara, hava, demiryolu ve deniz taşımacılığının temel usul ve ilkeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun eşya taşımacılığı alanındaki hükümleri diğer milli mevzuat, uluslararası sözleşmeler ve protokoller kapsamında öğretilmesidir
Dersin İçeriği: Taşımacılık işlerinde taraflar ve sorumlulukları, taşıma senetleri, taşımacılık sözleşmelerinin içeriği ve ispat işlevi, deniz taşımacılığında özellikli durumlar (müşterek avarya, çatma, kurtarma), Roterdam Konvansiyonun ana hükümleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu taşıma senetlerinin içeriği, işlevleri ve hükümleri
  • 2- Taşıyanın eşya ile ilgili sorumlulukları, sorumluluk sınırları ve sorumluluktan kurtulunması
  • 3- Tazminat hükümleri, ihbar ve zamanaşımı
  • 4- Gemileri kukuki niteliği, deniz taşımacığında taraflar ve tarafların sorumluluklarının kapsamı
  • 5- Sorumluluğun Sınırlandırılması,Bildirimler, Zamanaşımı Gönderenin ve taşıyanın maddi sorumluluğunun sınırlandırılması
  • 6- Denizde taşıma senetleri, konişmentonun özellikleri, kapsamı ve hükümleri
  • 7- Deniz kazaları, çatma, kurtarma ve müşterek avaryaya ait hükümler
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Power Point sunumları, Örnek olayların çözümü


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Genel İlkeler, Taraflar, Taşıma Senedinin Hukuki Niteliği ve Şartları
2 Taraflar, Riziko Alanı, Amblajlama, Yükleme ve Boşaltma
3 Taşıyanın Sorumluluğu ve Sorumluluktan Kurtulma Halleri
4 Gönderenin Sorumluluğu ve Hakları
5 Tazminat Hükümleri ve Zaman aşımı
6 Sorumluluğun Sınırlandırılması,Bildirimler, Zaman Aşımı
7 Örnek Olayların Tartışılması
8 Gemi Tanımı, Hukuksal Niteliği, Donatan ve İşleten Kavramları
9 Navlun Sözleşmesi
10 Deniz Taşımacılığında Yükleme ve Boşaltma
11 Taşıyanın, Donatanın ve Kaptanın Sorumluluğu ve Tazminat
12 Konişmentonun Hukuki Niteliği ve Hükümleri
13 Deniz Kazaları, Çatma ve Müşterek Avarya
14 Roterdam Kuralları


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

TTK 4. Kitap (Taşıma İşleri) ve 5. Kitap (Deniz Ticareti)
Taşıma Hukuku Mevzuatı Dr. Sami Aksoy


DİĞER KAYNAKLAR

Uluslararası Karayolu, Demiryolu, Havayolu ve Deniz Ticareti anlaşma ve protokolleri


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar111
Final Sınavı111
Toplam İş Yükü (saat):44


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1   1 3 1 3   1 2   1      
OC2   2 3 1 3   1 2   1      
OC3   2 3 1 3   1 2   1      
OC4   1 3 1 3   1 2   1      
OC5   2 3 1 3   1 2   1      
OC6   2 3 1 3   1 2   1      
OC7   2 3 1 3   1 2   1