DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tedarik Zinciri Yönetimi UTL 315 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Ömer Faruk GÖRÇÜN
Dersin Amacı: Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedarik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişiklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedarik Zinciri Yönetimi Sistemi kurmak, kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak, planlı, hızlı ve esnek bir tedarik, üretim ve dağıtımı gerçekleştirmek lojistik yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır.
Dersin İçeriği: Bu ders; lojistik fonksiyonlarının ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi konularını içermektedir. Ders süresince; fiziki dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, ürün ve lojistik, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, dağıtım merkezleri ve antrepolar, lojistik maliyetleri, üçüncü parti lojistik hizmetleri, tedarikçi seçimi ve geliştirilmesi, talep yönetimi, hızlı tepki, stratejik ittifaklar, performans ölçümleri üzerinde durulacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Üretim ve dağıtım sistem yapısını kavramış olur
  • 2- İşgücü ihtiyaçlarını belirleyebilir.
  • 3- Tedarik zinciri planlayabilir.
  • 4- Tedarik zinciri yönetebilir.
  • 5- Tedarik zinciri problemlerini çözümleyebilir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, gösteri, soru-cevap, uygulama


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sunum 1
2 Tedarik Zinciri Yönetiminde Temel Sorunlar Sunum 2
3 Tedarik Zinciri Faaliyetleri ve Maliyet Unsurları Sunum 3
4 Dağıtım Ağı Tasarım aşamaları ve modelleri Sunum 3
5 Tedarik Zincirlerinde Stok Planlama ve Yönetimi: Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli Sunum 3
6 Birlikte Sipariş Verme Modelleri Sunum 3, 4
7 Tedarik Zincirlerinde Eşgüdümün Önemi Sunum 3, 4
8 Ara Sınav Sınav
9 Tedarik Zincirlerinde Güvenlik Stokları Sunum 3, 4, 5
10 Tedarik Ağları Sunum 3, 4, 5
11 Tedarik Zincirlerinde stok planlama Sunum 3, 4, 5
12 Tedarik Zinciri Unsurları Sunum 4, 5
13 Paketleme ve Stok Yönetimi Sunum 4, 5
14 Tedarik Zinciri ve Lojistik Arasındaki Bağlantı Sunum 5


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Ömer Faruk Görçün, Tedarik Zinciri Yönetimi, 3. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2017.


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama14228
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık13339
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13339
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar111
Final Sınavı111
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1   3 3   3 3 3            
OC2   3 3   3                
OC3   3 3     3 3            
OC4   3 3     3     3        
OC5   3 3     3 3   3