DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Depo ve Envanter Yönetimi UTL 423 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 7
Akademik Birim: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Ömer Faruk GÖRÇÜN
Dersin Amacı: Modern Lojistik faaliyetler içerisinde Ana Faailiyetlerden biri olan Depolama ve Depo yönetimi Kavramları hakkında bilgi vermek ve lojistik sistemde deponun öneminin öğrencilere öğretilmesi
Dersin İçeriği: Bu derste öğrencilere, küresel lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde envanter ve depolamanın rolü ile uluslararası depolama ve envanter yönetimi hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca öğrencilerde geleceğin depolama vizyonları oluşturulacaktır. Bu bağlamda temel rasyonel konsept kapsamında; müşteri hizmetleri, sipariş süreci, envanter yönetimi, taşımacılık, bilgi sistemleri ve bilgi teknolojileri, satın alma, dokümantasyon, malzeme elleçleme, paketleme, bar-kodlama, çapraz sevkiyat, envanter kontrol sistemleri, ABC sınıflandırması, ve ekonomik sipariş miktarı modelleri gibi konular öğrencilere öğretilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Lojistik sistem içerisinde depolamanın oynadığı stratejik katma değer rolünü tartışabilmek
  • 2- Depolama için hafif taşımanın birleştirilmesi, ürün karışımı, hizmetler, beklenmedik durumlara karşı koruma ve kolay akışın rasyonel temelleri açıklamak.
  • 3- Temel depolama kararları için analitik bir çerçeve geliştirmek.
  • 4- Depo tasarımında farklı depolama faaliyet gereksinimleri ile depo düzen tasarımının prensipleri arasındaki farklılıkları ayırt edebilmek
  • 5- Lojistik sistemdeki etkili malzeme elleçleme ve paketleme, depo sayısının belirlenmesinde kullanılacak karar verme yaklaşımlarını tanımlamak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, gösteri, soru-cevap, uygulama


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Depo ve Depo yönetimi kavramları, Depo Türleri Sunum 1
2 Depo işlemleri ve Depoda tanımlanan iş süreçleri Sunum 2
3 Depo İş süreçleri, Depolamada Risk Faktörleri Sunum 2
4 Depo kurulurken dikkat edilmesi gereken faktörler Sunum 3
5 Depo Raf Sistemleri Sunum 3
6 Depolamada Kullanılan teknikler ve araçlar Sunum 3
7 Otomatik Tanımlama, Barkod ve RFID sistemleri Sunum 4
8 Ara Sınav Sınav
9 Stok kavramı, stoklama nedenleri ve stok türleri Sunum 4
10 Proje sunumları Sunum 5
11 Proje sunumları Sunum 5
12 Proje sunumları Sunum 5
13 Proje sunumları Sunum 5
14 Proje sunumları Sunum 5


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Ömer Faruk Görçün, Depo ve Envanter Yönetimi, 2. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2017.


DİĞER KAYNAKLAR

Ömer Faruk Görçün, Murat Erdal, M. Sıtkı Saygılı, Depo Yönetimi, Utikad Yayınları, İstanbul, 2013


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama14342
Arazi Çalışması000
Proje5420
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık12224
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
Final Sınavı133
Toplam İş Yükü (saat):175


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1   3 3     3 3   3        
OC2   3 2     2 2   1        
OC3     2     2 2            
OC4   2       2 3            
OC5   3 3     3 3   3