DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Lojistik Planlama ve Modelleme UTL 452 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 9
Akademik Birim: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Ömer Faruk GÖRÇÜN
Dersin Amacı: Lojistik sistemlerde elde edilen ile vazgeçilen değerler arasındaki en iyi dengeyi (optimize tradeoffs) kurma, en az maliyet ile en yüksek hizmet kalitesi için gerekli analitik yöntemleri işlemek, Öğrencilerin lojistik, yönetim bilimleri, olasılık ve istatistik bilgilerine dayanarak lojistik sistemlerin tasarımı, envanter yönetimi, depo tasarımı ve operasyonları, tesis konumlandırılması ve yük taşımacılığında karşılaşılacak uzun, orta ve kısa vadeli kararlarda yöneylem araştırması tekniklerini kullanılabilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği: Ders, lojistik sistemlerde maliyet azaltma ve hizmet düzeyini arttırmaya yönelik analiz yöntemlerinin temel prensiplerini içermektedir. Lojistik sistem tasarımı, envanter yönetimi, depo tasarımı ve işletimi, yük taşıma planlaması ve tesis yerleşkesi problemlerine ilişkin stratejik, taktik ve operasyonel düzeyde alınan kararlar incelenecek ve yöneylem araştırmaları araçları kullanılarak modellenecektir. Gelişmiş modellemenin sağlam temellendirilmesi amacı ile, araç rotalama, gezgin satıcı gibi problemlerin ana hatları incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Lojistik sistemlerde analitik yöntemlerin kullanımını gerektiren planları problemleri ve ilgili kararları tespit edebilecektir.
  • 2- Lojistik sistemlerde analitik yöntemlerin kullanımını gerektiren planları problemleri ve ilgili kararları kısa, orta ve uzun vadede değerlendirebilecektir.
  • 3- Söz konusu problemin veri girdilerini ve değişkenlerini tanımlayarak modelleyebilecektir.
  • 4- Geliştirilen modelle ilgili çözüm tekniğini belirleyebilecektir.
  • 5- Geliştirilen modeli ve ilgili verileri bilgisayar ortamına entegre ederek en uygun (optimal) çözümü bulup yorumlayabilir.
  • 6- Problemin karar verici olarak gerçek hayatta uygulanabilme derecesini ve muhtemel sonuçlarını değerlendirebilecektir.
  • 7- Optimizasyon süreçlerini işletebilecektir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma, vaka analizi


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş: Lojistik sistem analizi Sunum 1
2 Lojistik network tasarımı ve planlaması GAMS yazılımı Sunum 1
3 Tesis yerleşkesi problemi (Proje gruplarının belirlenmesi ve bildirilmesi) Sunum 2
4 Network analizi ve en az maliyetli akış problemleri Sunum 2
5 Hizmet ağı tasarım problemleri Sunum 3
6 Yüklemelerin birleştirilmesi ve sevk edilmesi / Taşıma modları arasında seçim modelleri Sunum 4
7 Karar Teorisi Sunum 4
8 Ara Sınav Sınav
9 Doğrusal Problamlama ve Simpleks Yöntem Sunum 5
10 Kısa mesafe yük taşıma planlaması ve yönetimi / Araç rotalama problemi / Araç rotalama problemi için sezgisel yöntemler Sunum 5
11 Araç rotalama problemi / Araç rotalama problemi için sezgisel yöntemler Sunum 6
12 Ulaştırma Problemleri Sunum 7
13 Atama Problemleri Sunum 7
14 Kuyruk Teorisi s 7


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Ahmet Öztürk, Yöneylem Araştırması Ekin Basım Yayın, Ankara, 2016.


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama15460
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık15460
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler15460
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
Final Sınavı111
Toplam İş Yükü (saat):225


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1   3 3   3   3            
OC2   3 3       3   3        
OC3   3 3   3   3            
OC4     3   3   3   3        
OC5   3 3       3   3        
OC6     3   3   3   3        
OC7   3 3       3