DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Deniz ve Liman İşletmeciliği UTL 428 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 9
Akademik Birim: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Ömer Faruk GÖRÇÜN
Dersin Amacı: Liman işletmelerinde görev yapacak personele liman işletmelerinin ticari ve teknik işletmeciliğiyle ilgili gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.
Dersin İçeriği: Liman ve önemi, limanların işlevleri, limanlarda verilen hizmetler, liman tipleri, limanların sınıflandırılması, limanların fonksiyonları, terminal, limanlarda alt yapı ve üst yapı tesisleri, liman destek sistem ve tesisleri, fiziksel dağılım açısından limanlarda yük elleçlenmesi, limanlar ile etkileşim içindeki kurum ve kuruluşlar, mikro dağıtım sistemi içinde liman işletmeciliği ve yönetimi, limanlar ve lojistik yönetimi, liman işletmeciliğinde maliyet ve verimlilik, limanlarda verimliliğin arttırılması ve kapasite analizleri, kuyruk teoremi ve bekleme kuyruğu modeli, liman tarifeleri, liman maliyetlerinin gemi işletmeciliğine etkileri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Liman ve terminallerin temel fonksiyonlarını ve özelliklerini tanımlayabilir
  • 2- Liman ve terminallerin taşımacılık sektöründeki rolünü değerlendirebilir
  • 3- Liman ve terminal operasyonlarının ve organizasyon yapısının temel prensiplerini açıklayabilir
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, gösteri, soru-cevap, uygulama


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Taşımacılık sektöründe, liman ve terminal kavramlarına / fonksiyonlarına giriş Sunum 1
2 Liman ve terminallerdeki gemi ve yük çeşitleri Sunum 1
3 Konteyner terminallerinin yapısı, özellikleri ve yük operasyonları Sunum 1
4 Genel kargo terminallerinin yapısı, özellikleri ve yük operasyonları Sunum 1
5 Dökme yük terminallerinin yapısı, özellikleri ve yük operasyonları Sunum 1
6 Sıvı yük terminallerinin yapısı, özellikleri ve yük operasyonları Sunum 1
7 Liman ve terminallerin organizasyon yapısı Sunum 2
8 Ara Sınav Sınav
9 Liman ve terminallerde güvenlik yönetimi Sunum 2
10 Liman ve terminallerde kirlilik kontrolü Sunum 2
11 Liman masrafları, rekabet, pazarlama, finans Sunum 3
12 Liman ve terminallerde intermodal taşımacılık sistemi planlaması Sunum 3
13 Limanlarda tehlikeli yüklerin elleçlenmesi ve istifi Sunum 3
14 Gelişen taşımacılık teknolojilerinin limanlara etkileri Sunum 3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Konteyner Deniz ve Liman İşletmeciliği, Ed. Doç.Dr. Murat Erdal, 2. Baskı, Beta Basım Yayım, 2017.


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama14342
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev8324
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık14342
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14570
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
Final Sınavı133
Toplam İş Yükü (saat):225


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1   3 3     3 3   2        
OC2   2 3     3     1        
OC3     3     3 3