DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Marka Hukuku ÖH 566 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Özel Hukuk/Kamu Hukuku Yüksek Lisans/Doktora Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı: 1. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku’nun en temel alanlarından marka hukuku konusunda yetkinliği artırmak
2. Ulusal ve uluslar arası mevzuat hakkında yetkinlik kazanmak
Dersin İçeriği: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku’nun temel alanlarında olan marka hukukunun teori ve uygulama dikkate alınarak derinlemesine incelenmesidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Marka hukuku kavramını derinlemesine kavrama
  • 2- Marka hukukuna dair mevzuatı derinlemesine kavrama
  • 3- Marka hukukunun diğer alanlarla etkileşimini derinlemesine kavrama
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, ödev, sunum, tartışma.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Marka Hukuku Kavramına Giriş Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3.
2 Markanın Fonksiyonları ve Çeşitleri Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3.
3 Markanın Benzer Kavramlardan Farkları Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3.
4 Marka Olabilecek İşaretler ve Özellikle Yeni Marka Formları Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3.
5 Tanınmış Marka Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3.
6 Marka Hakkına Tecavüz Halinde Açılabilecek Olan Davalar Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3.
7 Marka Hakkının Tüketilmesi Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3.
8 Marka Lisans sözleşmeleri Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3.
9 Markayı Kullanma Yükümlülüğü Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3.
10 Marka Hukukunda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3.
11 Marka Hakkının Sınırları Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3.
12 Markanın Devri Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3.
13 Marka Hukukunda Ulusal ve Uluslar arası Mevzuatın Karşılaştırılması Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3.
14 Konuların Genel Olarak Değerlendirilmesi Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

• Tekinalp, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 2005.
• Yılmaz, Lerzan, Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, Beta Yayınları, İstanbul, 2008.
• Yasaman, Hamdi, Marka Hukuku: 556 sayılı KHK Şerhi, C. I - II, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2004.
• Yasaman, Hamdi, Marka Hukuku İle İlgili Makaleler-Hukuki Mütalaalar-Bilirkişi Raporları, İstanbul, 2004
• Yasaman, Hamdi, Marka Hukuku İle İlgili Makaleler-Hukuki Mütalaalar-Bilirkişi Raporları II, İstanbul, 2005.
• Yasaman, Hamdi, Marka Hukuku İle İlgili Makaleler-Hukuki Mütalaalar-Bilirkişi Raporları III, İstanbul, 2008.
• Arkan, Sabih, Marka Hukuku, C. I – II, AÜHF Yayınları, Ankara, 1997.
• Karahan, Sami/Suluk, Cahit/Saraç, Tahir/Nal, Temel, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2018.
• Dirikkan, Hanife, Tanınmış Markanın Korunması, Ankara, 2003.
• Keskin, Serap, Patent ve Markanın Ceza Normları ile Korunması, Ankara, 2003.
• Gönen, Coşku, Marka Hakkının İhlalinde Yoksun Kalınan Kazancın Talebi, İstanbul, 2011.
• Kırcı, N. Berkay, Markanın İnternet Yoluyla Haksız Kullanımı, Ankara, 2009.
• Çolak, Uğur, Türk Marka Hukuku, İstanbul, 2018.


DİĞER KAYNAKLAR

Ödevler


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Sunum/Jüri 1 60
Final Sınavı 1 40
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Ödev12672
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14570
Final Sınavı117.517.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 3 3 3 3 3 3 1 3 3
OC2 3 3 3 3 3 3 1 3 3
OC3 3 3 3 3 3 3 1 3 3