DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kültürel Haklar KH 518 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Lisans eğitimini tamamlamış olmak
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Olgun AKBULUT
Dersi Veren(ler): OlgunAkbulut
Dersin Amacı: 1. Uluslararası azınlık hakları koruma sistemlerini öğretmek,
2. Azınlık haklarının daha da geliştirilmesi ve korunması için eleştirel düşünceye sahip olmak,
3. Öğrencilere uluslararası azınlık hakları hukukunun iç hukukta uygulanmasını öğreterek iş imkanlarını artırmak
Dersin İçeriği: Bu ders öncelikle azınlık haklarının ortaya çıkışını ve çeşitli yargı mercileri tarafından uygulanmasını ortaya koyacaktır. İkinci olarak, uluslararası azınlık hakları rejimi çerçevesinde Türkiye’nin durumu incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- 1. Uluslararası Azınlık Hakları Hukukunu düzenleyen normlar ve içtihatlar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,
  • 2- 2. Azınlık Hakları normlarını iç hukukta uygulayabiliyor olmak
  • 3- 3. İnsan Hakları Komitesi’ne başvuru hazırlayabiliyor olmak
  • 4- 4. İnsan Hakları Komitesi’nin belli hukuki sorunlar hakkındaki kararlarını eleştirel gözle değerlendirebilmek
  • 5- 5. Azınlık haklarının olağanüstü hallerde uygulanmasını eleştirel gözle değerlendirebilmek,
  • 6- 6. Hukuka azınlık hakları duyarlılığına sahip bir hukukçu olarak yaklaşabilmek
  • 7- 7. Azınlık hakları hukuku üzerine yazılı, elektronik ve veb tabanlı kaynaklara ulaşabilme yeteneği kazanmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı ve tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Azınlık Haklarının Tarihsel Gelişimi - 1, 2, 3
2 Azınlık Tanımı p. 41-100 1, 2, 3, 4
3 Etnik Azınlıklar p. 13-23, 36-41, 5-18 1, 2, 3
4 Dinsel ve Dilsel Azınlıklar p. 23-27, 211-224, 27-36 1, 2, 3, 4
5 Azınlık Hakları Nedir? p.100-136 1, 2, 3, 4
6 Sunumlar p. 136-159 1, 2, 4, 6
7 Dinsel Haklar ve Azınlıklar p. 211-224 1, 2, 5, 6
8 Anadilinde Eğitim Hakkı p. 159-211 1, 2, 4, 6
9 Bir İnsan Hakkı Olarak Azınlık Hakları AİHM Kararı: TBKP/Türkiye 1, 2, 4, 6
10 Türkiye’nin Azınlık Hakları Politikası ICCPR-Türkiye Raporları 1, 2, 3, 4
11 Katılım Hakları ve Sınırlandırılması p. 224-261 1, 2, 3, 5
12 Özerklik I. p. 299-335 1, 2, 4, 6
13 Özerklik II. p. 335-353 1, 4, 6
14 Self Determinasyon p. 261-299 1, 2, 3, 5


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

- Olgun Akbulut, Barış İçinde Birlikte Yaşamanın Hukuk Zemini, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2008.
- ICCPR Türkiye Raporları
- AİHM Kararı, TBKP/Türkiye


DİĞER KAYNAKLAR

-MRGI Çalışma Belgeleri
- Çerçeve Sözleşme Komite Raporları


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 10
Sunum/Jüri 2 40
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 3 10
Final Sınavı 1 40
Total: 7 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Sunum/Jüriye Hazırlık23570
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14228
Final Sınavı15050
Toplam İş Yükü (saat):190


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3                  
OC4                  
OC5                  
OC6                  
OC7