DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Hasta Hakları KH 539 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Lisans eğitimini tamamlamış olmak
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Hamide Bağçeci
Dersin Amacı: Bu ders, ilerleyen tıbbi olanaklar, gelişen tedavi yöntemleri ve ilaç seçenekleri ışığında;
1. Hasta hakları kavramının tanımı ve içeriği konusunda bilgi birikimi kazandırmayı
2. Ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde hasta haklarının korunması hakkında bilgi vermeyi ve
3. Hastanın kendi geleceğini belirleme hakkının karşılaştırmalı hukuk kapsamında incelenmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Hasta hakları kavramının oluşumu, tanımı ve içeriği açıklanacak; temel hasta haklarından sağlık hizmetlerine erişim hakkı, kendi geleceğini belirleme hakkı, bilgilendirilme hakkı, özel yaşamın gizliliği hakkı ve başvuru hakkı ele alınacaktır. Özellikle hastanın kendi geleceğini belirleme hakkı kapsamında bilgilendirilmiş rıza kavramı ve bu hakkın gerçekleşmesinde aracı olan yaşama hakkı, insan onuru kavramı ve özel yaşamın gizliliği ve korunması hakkı hasta hakları çerçevesinde incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- 1. Sağlık hakkı ve hasta hakları konusunda bilgi sahibi olmak
  • 2- 2. Hekim ve hasta ilişkisine modern yaklaşımlarla ilgili bilgi sahibi olmak
  • 3- 3.Hasta hakları üzerine temel hukuki bilgilere sahip olmak ve konu ile bağlantılı pozitif hukuk ve uygulamalarla ilgili donanım kazanmak
  • 4- 4.Hastanın kendi geleceğini belirleme hakkını hukuki bir kavram olarak düşünebilme ve yorumlama yetisi kazanmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri - Okuma ve Ders Anlatımı - Öğrenci Sunumları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2
2 İnsan Hakları Hukuku Kapsamında Sağlık Hakkı Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
3 Hasta Hakları Kavramının Oluşumu, Tanımı ve İçeriği Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
4 Temel Hasta Hakları Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
5 Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
6 Hasta Haklarının Gelişimi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
7 Ara Sınav Ara Sınav Hazırlığı Yapılarak Gelinmelidir. 1, 2, 3, 4
8 Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkının Gerçekleşmesine Aracı Haklar Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 4
9 Sunumlar Sunum hazırlığı yapılarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 4
10 Sunumlar Sunum hazırlığı yapılarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 4
11 Sunumlar Sunum hazırlığı yapılarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 4
12 Sunumlar Sunum hazırlığı yapılarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 4
13 Sunumlar Sunum hazırlığı yapılarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 4
14 Final Sınavı Final sınavı hazılrlığı yapılarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Hamide Tacir, Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı, 12 Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010.
Hakan Hakeri, Tıp Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013


DİĞER KAYNAKLAR

Kayıhan İçel, Tıp ve Ceza Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004.
Nur Centel, Hukuk ve Etik Boyutuyla Ötanazi, 12 Levha Yayıncılık, İstanbul, 2012.
Özlem Yenerer Çakmut, Tıbbi Müdaheleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi, Legal, 2003.
Barış Erman, Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, Seçkin, 2003


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ödev 1 40
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Ödev12560
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14456
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11212
Final Sınavı117.517.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3                  
OC4