DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Türk Dış Politikasında İleri Düzeyde Okumalar IR 615 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Uluslararası İlişkiler
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Serhat GÜVENÇ
Dersin Amacı: Bu ders, tarihsel ve küresel bağlamlarda Türk dış politikasını incelemeyi amaçlamaktadır. Derste, Türk dış politikasındaki süreklilik ve değişim unsurları ve süreçleri uluslararası sistemin evrimine koşut olarak incelenmektedir.
Dersin İçeriği: Orta büyüklükte devletlerin (OBD) uluslararası siyasetteki konumları ve dış politikaları; Türkiye’nin bir OBD olup olmadığı; Türk dış politikasının belirleyicileri, ayırt edici özellikleri, karar süreçleri ve aktörleri; Türkiye’nin dış politika davranış örüntüsünün diğer orta büyüklükte devletlerle ne derece benzeştiği ve ayrıştığının mukayeseli analizi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Türk dış politikasındaki süreklilik ve değişimi, diplomasi tarzı, aktör, coğrafi odak ve ittifak tercihleri bağlamında, eleştirel bir yaklaşımla çözümleyebilecek
  • 2- Türk dış politikasının yapısal ve konjonktürel belirleyicileri arasındaki farkları tespit edebilecek;
  • 3- İdeolojik eğilimler ve dış politika tercihleri arasındaki bağlantıyı anlamlandırabilecek
  • 4- Türkiye’de iç ve dış politika arasındaki etkileşimi eleştirel gözle ele alabilecek
  • 5- Farklı küresel bağlamlarda Türkiye’nin uluslar arası konumunu çözümleyebilecektir
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Haftalık dersler halinde yapılacak olup her ders için haftalık okuma ödevleri verilecektir. İlk dört derste Türk dış politikasını anlamlandırmaya yönelik genel bir çerçeve ortaya konacaktır. Bu aşamada konular ağırlıklı olarak öğretim üyesi tarafından işlenecektir. Bu genel çerçevenin üzerine, izleyen dersler okumalara dayalı tartışmalar biçiminde gerçekleştirilecektir. Bu nedenle öğrencilerin derslere etkin katılımı zorunludur. Bu aşamada öğretim üyesi tartışmalarda daha çok kolaylaştırıcı rol üstelenecektir. Ders içeriği ve okumalar İngilizce’dir. İngilizce dil yetkiliği şarttır. Öğrencilerin her ders öncesi o hafta için verilen okumaları yapmış olmaları beklenecektir. Devam zorunlu, ancak yeterli değildir. Öğrencilerin sınıftaki tartışmalara etkin katılımı beklenecektir. Öğrencilerin bilgisayar ve sosyal medya becerilerini bu derste zaman zaman kullanmaları gerekecektir. Konular işlenirken yeni medya araç ve malzemeleri geleneksel eğitim ve öğretim yöntemleri ile birlikte kullanılacaktır. Ders yükümlülükleri arasında bir kitap incelemesi, bir sunuş ve bir dönem sonu final ödevi bulunacaktır.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Genel Giriş: Orta Büyüklükte Devlet (OBD) Nedir? Cooper and Mo (2013), Gecelovsky (2011), Jordaan (2010)
2 Türkiye OBD midir? Barlas (2005) and Yalçın (2012); Han and Tür (2011).
3 TDP’nin Tarihsel Süreklilik ve Değişim Boyutları Deringil (1987); Aydın (1999) and Deringil (1982)
4 Soğuk Savaş’ta TDP Aydın (2000); Ulman and Dekmejiyan (1968); Hale (2013: 78-134)
5 Soğuk Savaş sonrası TDP Kut (2000); Hale (2013: 135-157)
6 Türkiye ve ABD Stratejik Ortaklığı Aydın (2009); Hale (2013: 158-173)
7 Türkiye ve AB: Bitmeyen Adaylık Hale (2013: 174-193)
8 Türkiye’de dış politika yapım süreci: aktörler, itici güçler ve süreçler Özcan (2009); Robins (2003: 52-92)
9 AKP ve Stratejik Derinlik Evresi Davutoğlu (1996); Aras (2009)
10 Yükselen bir güç olarak Türkiye: Potansiyel ve Gerçekleşme Kirişçi (2009); Kirişçi and Kaptanoğlu (2011)
11 “Yeni” TDP’nın Orta Doğu Sınavı Benli-Altunışık (2009); Oğuzlu and Kibaroğlu (2010)
12 Öğrenci Sunuşları I
13 Öğrenci Sunuşları II
14 “Arap Baharı” sonrası TDP’nin yeniden “askerileşmesi” ve “Batılılaşması” Öniş (2014); Oğuzlu (2014).


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Hale, W. (2013), Turkish Foreign Policy since 1774, Third Edition, London: Routledge.
Rubin, B. And K. Kirişçi (eds.) (2002), Turkey in World Politics: An Emerging Multiregional Power, Istanbul. Boğaziçi University Press.
Robins, P. (2003), Suits and Uniforms: Turkish Foreign Policy since the Cold War, London: Hurst & Company.


DİĞER KAYNAKLAR

Oran, Baskın ed. (2001). Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, (1919-1980), Vol. 1. İstanbul: İletişim Yayınları.

Oran, Baskın ed. (2002). Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, (1980-2001), Vol. 2. İstanbul: İletişim Yayınları.

Oran, Baskın ed. (2013). Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, (2001-2012), Vol. 3. İstanbul: İletişim Yayınları.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 15
Laboratuvar - -
Uygulama 14 -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 2 5
Sunum/Jüri 1 25
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 1 15
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 33 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama1400
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık114.714.7
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık11515
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler146.286.8
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı12929
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1                      
OC2                      
OC3                      
OC4                      
OC5