DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İş Sözleşmesi ve Türleri ÖH 516 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Özel Hukuk Yüksek Lİsans Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: hande.heper
Dersin Amacı: 1. Bireysel iş sözleşmesi ve türlerine ilişkin uygulamada ortaya çıkan sorunları Yargıtay içtihatları ve yabancı hukukla karşılaştırmalı olarak analiz etmek
2. Bireysel iş sözleşmesi ve türlerine dair ortaya çıkan sorunlara ilişkin öneriler oluşturmaya çalışmak
Dersin İçeriği: Belirli süreli iş sözleşmeleri, belirsiz süreli iş sözleşmeleri, kısmı süreli iş sözleşmeleri, çağrı üzerine çalışma, tele çalışma
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- İş sözleşmesi ve türlerine dair ortaya çıkan sorunları tespit ve analiz edebilme
  • 2- Uygulamada İş Hukukundaki uyuşmazlıkları doktrin, yargı kararları ve yabancı hukuk kapsamında değerlendirebilme
  • 3- Bireysel İş Hukukuna ilişkin Yargıtay kararlarını doğru analiz edebilme
  • 4- Ulusal ve uluslararası alanda bireysel iş hukukuna ilişkin tartışmaları yürütebilme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi, konu sunumları yapma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Bilimsel çalışma yapma ve makale yazma , yargıtay kararı değerlendirme yöntemleri 1-2
2 Bireysel İş sözleşmesi türlerinde ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: belirli- belirsiz süreli iş sözleşmeleri 1-2
3 Bireysel İş sözleşmesi türlerinde ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: kısmi süreli iş sözleşmeleri 1-2
4 Bireysel İş sözleşmesi türlerinde ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: çağrı üzerine çalışmai 1-2-4
5 Bireysel İş sözleşmesi türlerinde ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: tele çalışma 1-2-4
6 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları 3-4
7 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları 3-4
8 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları 3-4
9 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları 3-4
10 Öğrenciler tarafından belrlenen konu ların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması 2-4
11 Öğrenciler tarafından belirlenen konu ların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması 2-4
12 Öğrenciler tarafından belirlenen konu ların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması 2-4
13 Öğrenciler tarafından belirlenen konu ların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması 2-4
14 Derste yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmenin yapılması 1-2-3-4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Prof. Dr. Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 31. Bası, İstanbul 2018.

Prof. Dr. Sarper Süzek, İş Hukuku, Yenilenmiş 15.Baskı, İstanbul 2018.


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Ödev250100
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar120.520.5
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1   3 3            
OC2 3 2 2 3     2 3 2
OC3   3 2            
OC4 3     3 2 2 3 3 3