DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Miras Hukukunun Güncel Sorunları I ÖH 555 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü:
Dersin Amacı:
Dersin İçeriği:
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Miras hukukunun temel kavram ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olma
  • 2- Yasal ve atanmış (iradi, mansup) mirasçıları belirleyebilme
  • 3- Miras hukukundan doğan uyuşmazlıkları çözebilme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş: Miras hukukunun tanımı, özel mülkiyet hakkı ile ilişkisi. Miras hukukunun temel kavramları (mirasbırakan, mirasçı, tereke, külli halefiyet ilkesi vs.)
2 Yasal mirasçılık
3 Ölüme bağlı tasarruf kavramı
4 Vasiyetnameler
5 Miras Sözleşmeleri
6 Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar ( mirasçı atama, vasiyet, belirli mal vasiyeti, mirastan feragat, mirasçılıktan çıkarma vs.)
7 Ölüme bağlı tasarruflarda hükümsüzlük, iptal davası
8 Saklı pay kavramı, tasarruf oranının terekeye gore hesaplanması
9 Tenkis
10 Denkleştirme
11 Mirasın geçmesi (intikali)
12 Miras paylarının devri, mirasın kazanılması(iktisabı)
13 Mirasın reddi
14 Mirasın paylaşılması


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALARDİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 60
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat):0


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7
OC1              
OC2              
OC3