DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Küreselleşme Çalışmaları IR 644 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Uluslararası İlişkiler
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Mitat ÇELİKPALA
Dersin Amacı: Dersin amaçları, küreselleşmeyi farklı açılardan tanımlamak ve kritik bir şekilde incelemek, küreselleşme ile ilgili ana konular hakkında teorik zemin oluşturmak, teoriyi daha iyi anlamak için vaka çalışmalarına odaklanmak, ve öğrencileri bu alanda kendi araştırmalarını yapma hususunda cesaretlendirmektir.
Dersin İçeriği: Ders, küreselleşme süreçleri ile ilgili temel konu ve tartışmalara odaklanmaktadır. Tartışmalar şu noktaları içerecektir: küreselleşmenin tanımları, küresel dünyada kapitalizmin çeşitliliği, devlet, piyasa ve kalkınma, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde küreselleşmeye karşı tepkiler, ve teknolojik milliyetçilik/küreselcilik
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Küreselleşmenin farklı tanımlarını ve küreselleşme hakkındaki farklı yaklaşımları irdeleyebilir.
  • 2- Kapitalizmin farklı biçimlerini tanımlayabilir ve küreselleşmenin farklı kapitalist düzenleri nasıl etkilediğini açıklayabilir –hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler bağlamında.
  • 3- Küreselleşmenin devletlerin kapasitelerini nasıl etkilediğini ve bu etkilerin kalkınma süreçlerini nasıl etklilediğini açıklayabilir.
  • 4- İlgili teorilere ve ampirik bulgulara gönderme yaparak farklı küreselleşme eleştirilerini açıklayabilir.
  • 5- Teknolojik milliyetçiliğin farklı tanımlarını yapabilir ve küreselleşmenin teknolojik milliyetçiliği nasıl etkilediğini açıklayabilir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Öğrencilerden derslere gelmeden önce zorunlu okumaları yapmaları beklenmektedir. Oturumlar öğrenci-odaklı olacaktır –eğitmen bir yol haritası ve arka plan sunacaktır fakat öğrencilerden katkı sunmaları ve zihin açıcı fikirler ve sorular sunmaları beklenecektir.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Tanımlar: Küreselleşme nedir? Zorunlu okumalar: 1. Rodrik (2012) (Chapter 2), 2. Scholte (2008), 3. Al-Rodhan (2006).
3 Kapitalizmin çeşitliliği: Gelişmiş ülkeler Zorunlu okumalar: 1. Hall and Soskice (2001), 2. Hall (2007).
4 Kapitalizmin çeşitliliği: Yeni bakış açıları (I) Zorunlu okumalar: 1. Bohle and Greskovitz (2009), 2. Crouch (2005), 3. Hall and Soskice (2003).
5 Kapitalizmin çeşitliliği: Yeni bakış açıları (II) Zorunlu okumalar: 1. Bohle and Greskovitz (2007), 2. Schneider (2009).
6 Devlet, piyasa ve kalkınma (I) Zorunlu okumalar: 1. Öniş (1991), 2. Chibber (2014), 3. Evans (1995) (Chapter 1).
7 Devlet, piyasa ve kalkınma (II) Zorunlu okumalar: 1. Raquiza (2012) (Chapter 1), 2.
8 Devlet, piyasa ve kalkınma (III) Zorunlu okumalar: 1. Hundt and Uttam (2017) (Chapters 1, 2, 4).
9 Küreselleşmeye tepkiler: Gelişmiş ülkeler Zorunlu okumalar: 1. Garrett and Mitchell (2001), 2. Rodrik (1997) (Chapter 4 and 5).
10 Küreselleşmeye tepkiler: Gelişmekte olan ülkeler Zorunlu okumalar: 1. Goldberg and Pavcnik (2007), 2. Andreas (2004).
11 Küreselleşme ve ekonomik kriz Zorunlu okumalar: 1. World Bank (2012, overview), Stiglitz (2009), 3. Kotz (2009).
12 Tekno-milliyetçilik, tekno-küreselcilik, neo-tekno-milliyetçilik Zorunlu okumalar: 1. Montresor (2001), 2. Amir (2007), 3. Kennedy (2013).
13 Sunumlar
14 Sunumlar / Genel değerlendirme


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Al-Rodhan, Nayef R.F. 2006. “Definitions of Globalization: A Comprehensive Overview and a Proposed Definition.” GCSB.
Amir, Sulfikar. 2007. “Nationalist Rhetoric and Technological Development: The Indonesian Aircraft Industry in the New Order Regime.” Technology in Society 29 (3): 283–93.
Andreas, Peter. 2004. “Illicit International Political Economy: The Clandestine Side of Globalization.” Review of International Political Economy 11 (3): 641–52. https://doi.org/10.1080/0969229042000252936.
Bohle, Dorothee, and Béla Greskovits. 2007. “The State, Internationalization, and Capitalist Diversity in Eastern Europe.” Competition & Change 11 (2): 89–115. https://doi.org/10.1179/102452907X181929.
———. 2009. “Varieties of Capitalism and Capitalism «tout Court ».” European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie 50 (3): 355–86. https://doi.org/10.1017/S0003975609990178.
Chibber, Vivek. 2014. “The Developmental State in Retrospect and Prospect: Lessons from India and South Korea.” In The End of the Developmental State?, edited by Michelle Williams, 1 edition, 30–54. New York: Routledge.
Crouch, Colin, Wolfgang Streeck, Robert Boyer, Bruno Amable, Peter A. Hall, and Gregory Jackson. 2005. “Dialogue on ‘Institutional Complementarity and Political Economy.’” Socio-Economic Review 3 (2): 359–82. https://doi.org/10.1093/SER/mwi015.
Evans, Peter. 1995. Embedded Autonomy. Princeton, N.J: Princeton University Press.
———. 2014. “The Developmental State: Divergent Responses to Modern Economic Theory and the Twenty-First-Century Economy.” In The End of the Developmental State?, edited by Michelle Williams, 220–40. New York: Routledge.
Garrett, Geoffrey, and Deborah Mitchell. 2001. “Globalization, Government Spending and Taxation in the OECD.” European Journal of Political Research 39 (2): 145–77. https://doi.org/10.1111/1475-6765.00573.
Goldberg, Pinelopi Koujianou, and Nina Pavcnik. 2007. “Distributional Effects of Globalization in Developing Countries.” Journal of Economic Literature 45 (1): 39–82. https://doi.org/10.1257/jel.45.1.39.
Hall, Peter A. 2007. “The Evolution of Varieties of Capitalism in Europe.” In Beyond Varieties of Capitalism: Conflict, Contradictions, and Complementarities in the European Economy, edited by Hancke Bob, Martin Rhodes, and Mark Thatcher, 39–85. New York: Oxford University Press.
Hall, Peter A, and David Soskice. 2001. “An Introduction to Varieties of Capitalism.” In Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, edited by Peter A Hall and David Soskice, 1–68. Oxford England ; New York: Oxford University Press.
———. 2003. “Varieties of Capitalism and Institutional Change: A Response to Three Critics.” Comparative European Politics 1: 241–50.
Hundt, David, and Jitendra Uttam. 2017. Varieties of Capitalism in Asia: Beyond the Developmental State. 1st ed. 2017 edition. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan.
Kennedy, Andrew B. 2013. “China’s Search for Renewable Energy: Pragmatic Techno-Nationalism.” Asian Survey 53 (5): 909–30.
Kotz, David M. 2009. “The Financial and Economic Crisis of 2008: A Systemic Crisis of Neoliberal Capitalism.” Review of Radical Political Economics 41 (3): 305–17. https://doi.org/10.1177/0486613409335093.
Montresor, Sandro. 2001. “Techno-Globalism, Techno-Nationalism and Technological Systems: Organizing the Evidence.” Technovation 21 (7): 399–412. https://doi.org/10.1016/S0166-4972(00)00061-4.
Öniş, Ziya. 1991. “The Logic of the Developmental State.” Comparative Politics 24 (1): 109–26.
Raquiza, Antoinette R. 2012. State Structure, Policy Formation, and Economic Development in Southeast Asia: The Political Economy of Thailand and the Philippines. 1 edition. Milton Park, Abingdon, Oxon; New York: Routledge.
Rodrik, Dani. 1997. Has Globalization Gone Too Far? 60757th edition. Washington, D.C: Peterson Institute for International Economics.
———. 2012. The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. Reprint edition. New York, NY: W. W. Norton & Company.
Schneider, Ben Ross. 2009. “Hierarchical Market Economies and Varieties of Capitalism in Latin America.” Journal of Latin American Studies 41 (3): 553–75.
Scholte, Jan Aart. 2008. “Defining Globalisation.” World Economy 31 (11): 1471–1502. https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2007.01019.x.
Stiglitz, Joseph E. 2009. “The Anatomy of a Murder: Who Killed America’s Economy?” Critical Review 21 (2): 329–39.
Williams, Michelle. 2014. “Rethinking the Developmental State in the 21st Century.” In The End of the Developmental State?, edited by Michelle Williams, 1–29. New York: Routledge.


DİĞER KAYNAKLAR

-


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 20
Laboratuvar - -
Uygulama 13 10
Arazi Çalışması - -
Proje 1 -
Ödev 4 60
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 13 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı - -
Total: 46 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama13113
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev48.534
Sunum/Jüriye Hazırlık17.57.5
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13791
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı000
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1                      
OC2                      
OC3                      
OC4                      
OC5