DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Avrasya'nın Jeopolitiği IR 646 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Uluslararası İlişkiler
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Mitat ÇELİKPALA
Dersin Amacı: Dersin amacı, öğrencilere Avrasya coğrafyası, bölge ülke ve halkları hakkında temel bilgileri vermek; öğrencilerin eski Sovyet coğrafyasının jeopolitiği konusunda eleştirel değerlendirme ve analiz yapabilecek bilgi seviyesine ulaşmalarını sağlayacak becerileri kazandırmaktır
Dersin İçeriği: Temel jeopolitik teori ve yaklaşımlar ışığında Avrasya neresidir ve nasıl tanımlanabilir? İlgili bölgelerde yaşayan halkların tarihsel, sosyolojik ve ekonomik özellikleri ve öncelikleri. Bölgenin güncel uluslararası siyasetteki konumu, bölgesel aktörlerin ve büyük devletlerin Avrasya politikaları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Öğrencilerin jeopolitik ve Avrasya jeopolitiği ile ilintili konularda konusunda eleştirel bilgileri edinmeleri
  • 2- Öğrencilerin Avrasya’nın jeopolitiği konusunda değerlendirme yapabilmelerini sağlayacak bilgi, beceri ve uygulamalı teknik ve stratejilere hâkim duruma getirmek
  • 3- Öğrencilere içinde bulunduğumuz küresel dünyada geçerli olan politika, analitik araştırma yetenekleri ve profesyonel hayatlarına aktarabilecekleri kuramsal bilgiyi geliştirme becerileri vermek
  • 4- Öğrencileri hayat boyu kullanabilecekleri ve profesyonel gelişmelerine katkı verecek eleştirel bakış açısıyla donatmak
  • 5- Öğrencilere bölgenin dünya politikası açısından önemini kavramalarını ve bölgenin özellikle küresel aktörler nezdindeki önemini kavrayarak değerlendirebilecekleri eleştirel bakış açısıyla donatmak.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Öğrencilerin derse gelmeden önce okuma listesinde yer alan kaynakları okumuş olmaları beklenmektedir. Ders haftada bir kez ve üç ders saati şeklindedir. Bir saat ders, bir saat öğrenci sunumu ve bir saat tartışma olarak yürütülmektedir.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse genel bir giriş ve değerlendirme.
2 Avrasya Neresidir? Jeopolitik Kuramları ve Avrasya’nın Jeopolitiği Klaus Dodds, Global Geopolitics: A Critical Introduction, Essex: Pearson, 2005, s.1-24 (Üniversite Kütüphanesi JC 319.D53 2005).
3 Avrasya’nın Jeopolitiği Kuramları Saul Bernard Cohen, Geopolitics: The Geography of International Relations, Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, 200, p.1-31 (Üniversite Kütüphanesi JC 319.D53 2005).
4 Avrasya Halkları: Etnik kimlikler, diller ve dinler Mustafa Aydın, New Geopolitics of Central Asia and the Caucasus: Causes of Instability and Predicament, Ankara: Center for Strategic Research, 2000. (Üniversite Kütüphanesi DS329.4 .A93 2000)
5 Orta Asya: Devletler, halklar ve uluslar Olivier Roy, The New Central Asia: Geopolitics and the Birth of Nations, New York, London: New York University Press, 2007. (Üniversite Kütüphanesi DK859 .R69 2007)
6 Afganistan, Pakistan ve Hindistan: Devletler, halklar ve uluslar Olivier Roy, The New Central Asia: Geopolitics and the Birth of Nations, New York, London: New York University Press, 2007. (Üniversite Kütüphanesi DK859 .R69 2007)
7 Kafkasya: Devletler, halklar ve uluslar Svante E. Cornell, Small Nations and Great Powers: A study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus, Surrey: Curzon Press, 2001.
8 Ara Sınav
9 Enerji, Güvenlik, Politika ve Avrasya Daniel Yergin. The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World
10 Bölgesel Aktörler ve Avrasya Marlène Laruelle, Russian Eurasianism: An Ideology of Empire, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2008.
11 Küresel Aktörler ve Avrasya P. Terrence Hopmann, “Building Security in Post-Cold War Eurasia: The OSCE and US Foreign Policy” US Institute of Peace, Derek E. Mix, The EU: Foreign and Security Polciy, Congressional Research service.
12 Çalışma Gruplarının Sunumları
13 Çalışma Gruplarının Sunumları Kapanış ve ders değerlendirmesi
14 Final Sınavı


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Klaus Dodds, Global Geopolitics: A Critical Introduction, Essex: Pearson, 2005, p.1-24 (University Library JC 319.D53 2005).

Saul Bernard Cohen, Geopolitics: The Geography of International Relations, Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, 200, p.1-31 (University Library JC 319.D53 2005).


DİĞER KAYNAKLAR

Charles King, The Ghost of Freedom: A History of the Caucasus, Oxford, New York: Oxford University Press, 2008. (University Library DK511.C3 K56 2008)

Vügar İmanov, Avrasyacılık: Rusya’nın Kimlik Arayışı, İstanbul: Küre Yayınları, 2008. (University Library JC319 .I43 2008).


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 10
Ödev 1 10
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 14 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 33 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje13030
Ödev12020
Sunum/Jüriye Hazırlık12020
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar113.513.5
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1                      
OC2                      
OC3                      
OC4                      
OC5