DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Televizyon Dizi Yazımı FTV 509 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sinema ve Televizyon
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Defne TÜZÜN
Dersin Amacı: Öğrencileri çeşitli dizilerin senaryo formatları ile tanıştırmak, öğrencilere kendi fikirlerini teşvik etmek için çeşitli görsel ve yazılı malzemeler sağlamak; tema, öykü ve karakter geliştirmeleri için canlı bir tartışma ve geri bildirim ortamı sağlamak, öğrencilere diyalog yazma ve düzeltme becerileri kazandırmak ve öğrencilere sezon hikayesi ve ilk bölüm senaryosunu da kapsayacak bir final portfolyosu hazırlığı ve sunumu için danışmanlık sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Bu ders kendi fikirlerini yaratıp, geliştirip birer televizyon dizisine dönüştürmek isteyen öğrencilere için bir atölye dersi gibi tasarlanmıştır. Öğrencilere çeşitli televizyon senaryo yapıları ile tanıştırmayı ve fikirleri hikayeye döndürme aşamasında ihityaçları olabilecek araçlarları onlara sağlamayı hedefler. Ders dizi yazma sürecinde nasıl ilerlendiğini göstermek dışında yapımda karşılaşılabilecek sorunlar ve olasılıklar ve bunlarla baş etme yöntemleri üzerinde de durur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Değişik senaryo formatları ve terminolojisine hakim olacaklar.
  • 2- Dizi çeşitlerini ve yazma araçlarını anlayacaklar.
  • 3- Karakter, çatışma ve olay örgüsü kurmayı partik edecekler.
  • 4- Kendi yazdıkları ve arkadaşlarının yazıkları metinleri eleştirme yetisine sahip olacaklar.
  • 5- Bir televizyon dizisi için gerekli olan dosya içeriğini hazırlaayıp sunma yetilerini geliştirecekler.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Seminerler ve yazım atölyeleri


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Televizyon dizi yazarlığına giriş Yok
2 Fikir üretmek Metinlerin okunması, ve/ya dizilerin seyredilmesi
3 Sezon hikayesi taslağı Metinlerin okunması, ve/ya dizilerin seyredilmesi
4 Karakterleri ve çatışmaları kurmak Metinlerin okunması, ve/ya dizilerin seyredilmesi
5 Karakterleri ve çatışmaları geliştirmek Sınıf arkadaşlarının metinlerinin okunması
6 Sezon hikayesinin olay örgüsünü tamamlamak Metinlerin okunması, ve/ya dizilerin seyredilmesi
7 İlk bölüm için fikir geliştirmek Metinlerin okunması, ve/ya dizilerin seyredilmesi
8 Değişik senaryo formatları Metinlerin okunması, ve/ya dizilerin seyredilmesi
9 Olay örgüsündeki vuruşları bulmak Sınıf arkadaşlarının metinlerinin okunması
10 Tretman yazımı Sınıf arkadaşlarının metinlerinin okunması
11 Diyalog yazımı Sınıf arkadaşlarının metinlerinin okunması
12 Kaba taslakların değerlendirilmesi Sınıf arkadaşlarının metinlerinin okunması
13 Düzeltmek ve yeniden yazmak Yok
14 Final dosyalarının teslimi Yok


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Dimaggio, Madeline (2011) Televizyon için Nasıl Yazmalı? İstanbul: Parşömen.


DİĞER KAYNAKLAR

Birçok televizyon dizisinden bölüm örnekleri. Tretman ve senaryo örnekleri.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama 10 20
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri 2 30
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 27 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama10550
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık2612
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12336
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı147.547.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3   3       3     3
OC2 3 2 2       3     3
OC3   3   1   1 3     3
OC4       3 3 1       3
OC5 3         2 2     3