DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları UTL 304 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 4
Akademik Birim: Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar YOK
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Bilge GÜRSOY
Dersin Amacı: Gümrük mevzuatı ve uygulamalarına hakim olmak suretiyle, öğrencilerin gümrük işlemlerini gerçekleştirebilmesini sağlayabilmek
Dersin İçeriği: Gümrük genel tanımı, kullanılan terimlerin anlamları, Gümrük işlemleri ile ilgili genel bilgiler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Gümrük işlemlerinin çerçevesini çizen kanuni yapıyı anlayabilir
  • 2- Gümrük işlemlerini yaparken hangi kuruluşlara hangi süreçler için başvurulacağını bilir
  • 3- Gümrükte kullanılan elektronik olanlar dahil belgeleri anlama ve doldurabilme becerisine sahip olma
  • 4- Çeşitli amaçlar için gümrüğe gelen veya gümrükten çıkan eşyanın tabi olacağı rejimleri bilir ve uygular
  • 5- Gümrük vergilerinin kapsamını ve hesaplanması bilir
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri KONU ANLATIMI, TARTIŞMA, ÖRNEK OLAY


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Gümrük kanunu , gümrükle ilgili kavramlar, Gümrük Teşkilatı ve Birimleri
2 Gümrük belgeleri ve uygulamaları
3 Gümrük rejimleri: Transit, Dahilde İşleme, Antrepo ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimleri
4 Gümrük rejimleri: Geçici İthalat, Hariçte İşleme, Serbest Dolaşıma Giriş, İhracat Rejimi
5 Gümrük vergileri ve eş etkili vergiler
6 Gümrüklerde usulsüzlük ve vergi kaybına neden olan işlemler, gümrük vergilerinde cezalar, gümrük vergilerine itiraz
7 İthalatta gümrük işlemleri
8 VİZE
9 İhracatta gümrük işlemleri
10 Serbest bölgelerde gümrük işlemleri
11 Eşyanın gümrüğe sunumu ve beyan çeşitleri
12 Eşyanın gümrük kıymeti ve belirleme esasları
13 Gümrük müşavirliği ve müşavir yardımcılığı Mevzuatı
14 Güncel tartışmalar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALARDİĞER KAYNAKLAR

Uygulamalı Gümrük Mevzuatı, Prof. Dr. Murat Canıtez, 2007.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14456
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar133
Final Sınavı133
Toplam İş Yükü (saat):104


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1                          
OC2                          
OC3                          
OC4                          
OC5