DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tasarımda Ütopya ve Manifestolar DES 512 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Tasarım Yüksek Lisans
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ayşe EREK
Dersin Amacı: Yer ve mekan hakkında çeşitli analiz ve okumaların sanatsal müdahaleler üzerinden öğrencilere sunulması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Ders, şehir ve sanat ile ilgili önemli tartışmaları ve konuların yanı sıra mekan kültürünü tanıtmayı amaçlamaktadır. Şiir ve yer / mekan siyaseti, toplumsal kavramla birlikte yeniden düşünülecektir. Kentsel kamusal mekân sergileri ve konu ile ilgili eleştirel yayınlar yoluyla olduğu kadar İstanbul’u keşfederek de, mekânın örgütlenmesinin sanatın bu yapıları nasıl ortaya çıkarabileceği ile nasıl bir araya gelebileceğinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Hem katılımcı sanat hem de mekânsal müdahaleler bu dersin odağıdır. Dahası, kentsel kamusal alanlardaki en yaygın sanat biçimi olan anıt ve heykeller, dominant ideolojinin kamusal alanlara yukarıdan aşağıya yerleştirilmesi olarak işlenecektir. Derste mekânın siyaseti kaçınılmaz bir özgürlük vektörü olarak ele alınırken, kentsel kamusal alanlar demokratik aygıtın mekansal bileşeni olarak incelenecektir. İstanbul şehri uygulama alanı olarak çalışılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kent ve sanat ve tasarım ilişkilerini farklı perspektiflerden inceler, kaynaklardan haberdar olur, yirminci yüzyıl ve yirmibirinci yüzyılın temel kavram ve perspektiflerine hakim olur.
  • 2- Sanat, tasarım ve kent ilişkilerini araştırır. Araştırma sonuçlarını yazılı, sözlü ya da teknoloji araçları ile olarak ifade etmeyi öğrenir.
  • 3- Sanat, tasarım ve mekan konularında interdisipliner çalışma yapabilmeyi öğrenir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konferanslar, okumalar, tartışmalar, bölgede atölye çalışmaları ve öğrencilerin gerçekleştirdiği sunumlar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş: Sanat ve kent Dersin amacının, metodunun ve okuma listesinin koordinatör tarafından tanıtılması
2 Kenti sanat yoluyla okumak 1: Istanbul Pedestrian exhibitions 1 & 2, Istanbul; Wandering Lines: Towards A New Culture of Space, the 5th Scape Biennial of Art in Public Space, Christchurch / NZ Konferans-Sunum Okuma: İstanbul Yaya Sergilerinin kavramsal çerçevesi 1 & 2 Okuma: 5. Scape Kamusal Alanda Sanat Bienali’nin kavramsal çerçevesi
3 Kenti sanat yoluyla okumak 2: Istanbul Pedestrian exhibitions 1 & 2, Istanbul; Wandering Lines: Towards A New Culture of Space, the 5th Scape Biennial of Art in Public Space, Christchurch / NZ Konferans-Sunum Okuma: İstanbul Yaya Sergilerinin kavramsal çerçevesi 1 & 2 Okuma: 5. Scape Kamusal Alanda Sanat Bienali’nin kavramsal çerçevesi Okuma: Matthew Murphy, "Glimpse of a Future Architecture", in Did someone say participate: an atlas of spatial practice. ed. By Markus Miessen & Shumaon Basar, MIT press, 2006 pp. 68 - 79
4 Kamusal sanat, anıt ve abideler: Geçicilik, kalıcılık ve ideoloji Konferans-Sunum Okuma: Chantal Mouffe, “Art and Democracy, Art As An Agonistic Intervention in Public Space” in Open Key Texts 2004 – 2012, Art, Culture and The Public Domain, Ed. By Jorinde Seijdel and Liesbeth Melis, nai010 publishers, Rotterdam, 2012. pp 99- 107
5 Katılımcı sanat pratikleri Konferans-Sunum Okuma: Nato Thompson & Suzan Lacy, Perceptions of Care, Curating Context. Ed by Magdalena Malm, Art and Theory Publishing, Stockholm, 2017 pp.95-110 Okuma: Claire Bishop, The Social Turn: Collaborations and its Discontents ( pp 178-183) Artforum (2006)
6 Sanat ve aktivizm: 13. İstanbul Tasarım Bienali, Anne ben barbar mıyım? ve Gezi protestoları Konferans-Sunum Okuma: 13th Istanbul Biennial Guide Book, Curator’s text pp.22-34 Okuma: 13th Istanbul Biennial End Publication, Curator’s text, pp.22-118 Okuma: Nato Thompson, “Living As Form” pp. 16–34 Claire Bischop, “Participation & Spectacle: Where are we now?” pp.34–46 in Living As Form: Socially Engaged Art From 1991-2011, Ed by Nato Thompson, Creative Time Books, NY & The MIT press, Cambri
7 Kültür ve mekan politikaları: Rural In Situ Cappadocia: Agriculture or Tourism Konferans-Sunum Okuma: Fulya Erdemci, In Situ Cappadocia: Agriculture Or Tourism, 2018, unpublished text Okuma: Miwon Kwon, One Place After Another: Site Specific Art and Locational Identity, MIT Press, 2004, Chapter 1
8 Atölye 1: İstanbul’da mekan analizi (Haliç, Kadir Has Üniversitesi çevresi) Okuma: Çağlar Keyder (Edited), Istanbul Between the Global and Local, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1999 Okuma: Miwon Kwon, One Place After Another: Site Specific Art and Locational Identity, MIT Press, 2004, Chapter 2
9 Atölye 2: İstanbul’da mekan analizi (Taksim meydanı) Okuma: David Harvey, Right to the City (2008), in Social Justice and the City, revised edition, The University of Georgia Press, 2009, pp. 315 – 333 Okuma: Miwon Kwon, One Place After Another: Site Specific Art and Locational Identity, MIT Press, 2004, Chapter 3, 4
10 Kentsel kamusal alanların demokratik aparat veya agorafobi olarak nasıl okunacağına dair tartışma oturumu
11 Kentsel kamusal alanların demokratik aparat veya agorafobi olarak nasıl okunacağına dair tartışma oturumu
12 Öğrenci sunumları ve tartışma
13 Öğrenci sunumları ve tartışma
14 Son değerlendirme


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Chantal Mouffe, “Art and Democracy, Art As An Agonistic Intervention in Public Space” in Open Key Texts 2004 – 2012, Art, Culture and The Public Domain, Ed. By Jorinde Seijdel and Liesbeth Melis, nai010 publishers, Rotterdam, 2012. pp 99- 107

Ed by Nato Thompson, Living As Form: Socially Engaged Art From 1991-2011, Creative Time Books, NY & The MIT press, Cambridge, Massachusetts and London, England

Nato Thompson & Suzan Lacy, Perceptions of Care, Curating Context. Ed by Magdalena Malm, Art and Theory Publishing, Stockholm, 2017 pp.95-110

Matthew Murphy, "Glimpse of a Future Architecture", in Did someone say participate: an atlas of spatial practice. ed. By Markus Miessen & Shumaon Basar, MIT press, 2006 pp. 68 - 79

Claire Bishop, The Social Turn: Collaborations and its Discontents ( pp 178-183)
Artforum (2006)

Miwon Kwon, One Place After Another: Site Specific Art and Locational Identity, MIT Press, 2004

The Guide Book of the 13th Istanbul Biennial “Mom, am I barbarian?”: Curator’s Text, 2013 pp.22-34 (can be downloaded free of charge)

http://cdn.iksv.org/media/content/files/13BGuide_final.pdf

The End-publication of the 13th Istanbul Biennial “Mom, am I barbarian?”: Curator’s Text, 2014, pp.22-118 (can be downloaded free of charge)

http://cdn.iksv.org/media/content/files/BIENAL_KATALOG_WEB.pdf

Istanbul Yaya Sergileri 1: Kişisel coğrafyalar Küresel Haritalar, Nişantaşı, 2002:

https://issuu.com/kevserguler/docs/istanbul_yaya_sergileri_1_st_istanb

Nancy Fraser, Trans-nationalizing the Public Sphere: On the Legitimacy and Efficacy of Public Opinion in a Post-Westphalian World, EIPCP, 03 2007 http://eipcp.net/transversal/0605/fraser/en

Ed. by Bavo, Urban Politics Now: Re-Imagining Democracy in the Neoliberal City, NAI Publishers, 2008

Michell de Certeau, "Spatial Stories", (Part III Spatial Practice) in The Practice of Everyday Life. University of California Press. 1984 pp. 115-131

David Harvey, Right to the City (2008), in Social Justice and the City, revised edition, The University of Georgia Press, 2009, pp. 315 - 333

Hannah Arendt, On Revolution, Penguin Classics, 2006

Jane Jacobs, The Economy of Cities, Vintage Books, 1969
Çağlar Keyder (Edited), Istanbul Between the Global and Local, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1999

Paul Carter, Repressed Spaces, The Poetics of Agoraphobia, Reaktion Books, 2002

Jeremiah Moss, Vanishing New York: How a Great City Lost Its Soul, HarperCollins Publishers, 2017


DİĞER KAYNAKLAR



DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 5
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 5 10
Sunum/Jüri 2 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 45
Total: 10 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması236
Proje000
Ödev326
Sunum/Jüriye Hazırlık3515
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık11010
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12448
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar21020
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):178


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 3           2   1
OC2       3   2      
OC3 2 3             1