DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İdariUyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yolları KH 501 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Nilay ARAT
Dersin Amacı: 1. İdari uyuşmazlıkların çözüm yollarının tanıtılması
2. Anayasal çerçevede idari yargı ve tahkim uygulamalarının incelenmesi
3. Tahkim dışındaki idari uyuşmazlıkların çözüm yolları hakkında bilgi verilmesi
Dersin İçeriği: Tahkim, İdari Yargının tarihsel gelişimi ve bugünü, İdari Yargı’nın Anayasal Görev Alanı Sorunsalı,Tahkim’in Türk İdare Hukuku’ndaki Yeri, Tahkim Dışındaki Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları’nın Türk İdare Hukuku’ndaki Yeri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- İdari uyuşmazlıkların alternatif çözüm yöntemlerinin amaç ve gerekleri bilmek
  • 2- İdari Yargının Anayasadaki yeri ve alana ilişkin güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak
  • 3- Tahkimin Türk İdare Hukuku içindeki yeri hakkında bilgi sahibi olmak
  • 4- İdari uyuşmazlıkların çözümünde eleştirel bir bakış açısı kazanmak
  • 5- Tahkim dışındaki alternatif uyuşmazlık çözümlerinin Türk İdare Hukukundaki yeri hakkında bilgi sahibi olmak
  • 6- İdari uyuşmazlıkların alternatif çözümlerine ilişkin uygulama hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma ve konulara ilişkin sunumlar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Ders Materyalleri ve İçeriğinin Tanıtımı
2 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
3 Tahkim
4 İdari Yargı Dünü-Bugünü
5 İdari Yargı’nın Anayasal Görev Alanı Sorunsalı
6 Tahkim’in Türk İdare Hukuku’ndaki Yeri
7 Tahkim Dışındaki Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları’nın Türk İdare Hukuku’ndaki Yeri
8 Vize Dönemi
9 Vize Dönemi
10 Ödev Sunumları
11 Ödev Sunumları
12 Ödev Sunumları
13 Ödev Sunumları
14 Ödev Sunumları


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Mustafa ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Yetkin Yayınları, Ankara 2009.

Gülgün ILDIR, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Seçkin Yayınları, Ankara 2003.

Gary BORN, International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2009.

Thomas CARBONNEAU, Cases and Materials on Commercial Arbitration, Juris Publishing, 2000.

Jerome T. BARRETT, Joseph P. BARRETT, A History of Alternative Dispute Resolution, The Story of a Political, Cultural, and Social Movement, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco, 2004.
DİĞER KAYNAKLAR

Henry J. BROWN, Arthur L.MARRIOTT, ADR Principles and Practice, London Sweet and Maxwell, 2005.

Edward BRUNET, Edward, Charles B. CRAVER, Ellen E. DEASON, Alternative Dispute Resolution: The Advocates Perspective Cases and Materials, Third Edition, Lexis Nexis, 2006.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat):0


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3                  
OC4                  
OC5                  
OC6