DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Hekimin Cezai Sorumluluğu KH 507 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Kamu Hukuku Yüksek Lisans
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı: 1. Hekimin tıbbi müdahaleden kaynaklanan cezai sorumluluğunun kapsam ve sınırlarının öğrenilmesi
2. Hekimler tarafından işlenebilecek suçların öğrenilmesi
3. Hekimlerin işleyebilecekleri suçlar bakımından uygulama alanı bulabilecek hukuka uygunluk nedenlerinin kavranması
Dersin İçeriği: Hekimin cezai sorumluluğunun kapsam ve sınırları, hekimler tarafından işlenebilecek suçlar, bu suçlar bakımından uygulama alanı bulabilecek olan hukuka uygunluk nedenleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Cezai sorumluluk kavramının kapsam ve sınırlarının öğrenilmesi
  • 2- Hekimler tarafından işlenebilecek ve hekimlerin cezai sorumluluğunu doğuracak suç tiplerinin incelenmesi ve kavranması
  • 3- Bu suç tipleriyle ilgili Yargıtay kararlarının analiz edilmesi
  • 4- Bu suç tipleri bakımından uygulama alanı bulabilecek hukuka uygunluk nedenlerinin öğrenilmesi
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma ve konulara ilişkin sunumlar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Ders İçeriğinin Tanıtımı ve Giriş
2 Hekimin Cezai Sorumluluğunun Kapsamı ve Sınırları
3 Kasten Öldürme ve Yaralama Suçları
4 Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçları
5 İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları
6 Organ veya Doku Ticareti Suçu
7 Çocuk Düşürtme, Kısırlaştırma ve Hadımlaştırma Suçları
8 Vize Dönemi
9 Vize Dönemi
10 Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçları
11 Belgede Sahtecilik Suçları
12 İrtikap ve Görevi Kötüye Kullanma Suçları
13 Sağlık Mesleği Mensubunun Suçu Bildirmemesi Suçu
14 Genital Muayene Suçu


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

- Hakan Hakeri, Tıp Hukuku El Kitabı, Seçkin Yayınclık, 2013.
- Barış Erman, Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu, Seçkin Yayıncılık, 2003.
- Özlem Yenerer Çakmut, Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi, Legal Yayıncılık, 2003.
- Nur Centel, “Kasten Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmesi”, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, V. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, “Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları”, TBB Yayınları, Ankara 2008, 181-208.
- Doğan Soyaslan, “Organ Nakillleri”, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, V. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, “Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları”, TBB Yayınları, Ankara 2008, 328-357.
- Murat Aydın, “”Tıp Ceza Hukukunda Organ Ticareti Suçu”, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, V. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, “Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları”, TBB Yayınları, Ankara 2008, 367-399.
- Emin Artuk, “Hekimler Açı


DİĞER KAYNAKLAR

Dersin kapsamıyla ilgili tüm makale ve çalışmalar.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 70
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 10
Final Sınavı 1 20
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev16060
Sunum/Jüriye Hazırlık12626
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar13030
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3                  
OC4