DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Limited Şirketler Hukuku ÖH 510 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Özel Hukuk/Kamu Hukuku Yüksek Lisans/Doktora Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Argun KARAMANLIOĞLU
Dersin Amacı: 1. Limited Şirketler Hukuku konusunda yetkinliği artırmak
2. Eski ve Yeni Türk Ticaret Kanunları’nın bu konudaki farklarının değerlendirilmesi
Dersin İçeriği: Ticaret Hukuku’nun temel alanlarından olan limited şirket kavramının teori ve uygulama dikkate alınarak derinlemesine incelenmesidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Limited ortaklık kavramını derinlemesine kavrama
  • 2- Limited ortaklık organlarını derinlemesine kavrama
  • 3- Limited ortaklıkta sona ermeni derinlemesine kavrama
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, ödev, sunum, tartışma.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Limited Ortaklık Kavramına Giriş Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1
2 Limited Ortaklığa ilişkin Eski ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerinin Genel Olarak Karşılaştırılması Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
3 Limited Şirketin Kurulması Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2
4 Limited Şirkette Ortaklık Hakları Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
5 Limited Şirkette Genel Kurulun Yapılışı Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2
6 Limited Şirkette Müdürler Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2
7 Limited Şirkette Pay Devri Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
8 Limited Şirkette Ortakların Çıkması ve Çıkartılması Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
9 Limited Şirkette Haklı Nedenle Fesih Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
10 Limited Şirketin Sona Ermesi Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
11 Limited Şirkette Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2
12 Limited Şirkette Sermaye Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2
13 Limited Şirket ile Anonim Şirketin Karşılaştırılması Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1
14 Konuların Genel Olarak Değerlendirilmesi Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Şükrü Yıldız, Limited Şirketler Hukuku, 2007.
Oruç Hami Şener, Yargıtay Kararları Işığında Limited Ortaklıklar Hukuku, 2017.


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Proje 1 60
Final Sınavı - 40
Total: 1 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Ödev12672
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14456
Final Sınavı117.517.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7
OC1              
OC2              
OC3