DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Anonim Şirketlerde Kuruluş ve Ana Sözleşmeler ÖH 569 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Özel Hukuk/Kamu Hukuku Yüksek Lisans/Doktora Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı: 1. Anonim Şirketler Hukuku’nun bu temel kavramlarında yetkinliği artırmak
2. Anonim Şirketler Hukuku’nun bu kavramlarında uygulamanın öğrenilmesi
3. Eski ve Yeni Türk Ticaret Kanunları’nın etkilerinin değerlendirilmesi
Dersin İçeriği: Anonim Şirketler Hukuku’nun temel kavramlarından olan kuruluş işlemleri ve anasözleşme kavramlarının teori ve uygulama dikkate alınarak derinlemesine incelenmesidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- 1. Anonim şirkette kuruluş kavramını tanıma ve kavrama
  • 2- 2. Anonim şirkette anasözleşme kavramını tanıma ve kavrama
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, ödev, sunum, tartışma.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Anonim Şirketlerde Kuruluş İşlemlerine Ve Ana Sözleşmeye Giriş Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2
2 Anonim Şirketlerde Kuruluş İşlemlerine Ve Ana Sözleşmeye Kavramlarının Esasları Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2
3 Eski ve Yeni Ticaret Kanunlarının Karşılaştırılması Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2
4 Anonim Ortaklık Kuruluş İşlemleri Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1, 2
5 Kuruluş İşlemlerindeki Eksiklikler Ve Sakatlıklar Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1
6 Özel Anasözleşme Değişikliği-Sermaye Artırımı Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 2
7 Özel Anasözleşme Değişikliği-Sermaye Azaltımı Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 2
8 Anasözleşme Değişikliklerinde İmtiyazlı Payların Korunması Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 2
9 Anonim Ortaklık Anasözleşme İçeriğİ Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 2
10 Kurucuların Sorumluluğu Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1
11 Kuruluştan Sonra Devralma (Kanuna Karşı Hile) Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1
12 Kuruluşa ilişkin İkincil Mevzuat Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1
13 Anasözleşmeye ilişkin İkincil Mevzuat Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 2
14 Ders İçeriğinin Genel Değerlendirilmesi Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Erdoğan Moroğlu, Anonim Ortaklık Anasözleşmesi ve Hukuki Niteliği, Prof. Dr. Kemal Oğuzman'ın Anısına Armağan, İstanbul 2000.
Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat, Anonim Şirketler C. I, Ankara, 2013.
Mehmet Bahtiyar/Levent Biçer, Anonim Ortaklık Kuruluş Sistemleri ve TTK m. 273 Değişikliği, Prof. Dr. Ayferi Göze’ye Armağan, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul 2004/1-2.
Emrullah Kervankıran, Ön Şirket ve Hukuki Niteliği, Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2012.


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ödev 1 60
Final Sınavı 1 40
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Ödev15050
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler146.591
Final Sınavı118.518.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 3 3 3 3 3 3 1 3 2
OC2 3 3 3 3 3 3 1 3 2