DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Anonim Şirketlerde Azınlık Haklarının Korunması ÖH 572 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Özel Hukuk/Kamu Hukuku Yüksek Lisans/Doktora Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı: 1. Anonim Şirketler Hukuku’nun en temel kavramlarından olan azınlık hakları konusunda yetkinliği artırmak
2. Eski ve Yeni Türk Ticaret Kanunları’nın konuyla ilgili farklarının değerlendirilmesi
Dersin İçeriği: Anonim Şirketler Hukuku’nun en temel kavramlarından olan azınlık hakları kavramının teori ve pratik dikkate alınarak derinlemesine incelenmesidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Anonim ortaklıkta azınlık kavramını derinlemesine kavrama
  • 2- Anonim ortaklıkta azınlık haklarını derinlemesine kavrama
  • 3- Anonim ortaklıkta azınlık çoğunluk ilişkisini derinlemesine kavrama
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, ödev, sunum, tartışma.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Anonim Ortaklarda Azınlık Kavramı Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,3
2 Anonim Ortaklıkta Azınlık Hakları Kavramı Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
3 Eski ve Yeni Türk Ticaret Kanunlarında Azınlık Hakları Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
4 Azınlık Hakları ve Paysahibinin Bireysel Haklarının Karşılaştırılması Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
5 Genel Kurulun Yetkilerinin Sınırı Olarak Azınlık Hakları Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
6 Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya İlişkin Azınlık Hakkının Kapsamı Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
7 Olumsuz Azınlık Hakları Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
8 Olumlu Azınlık Hakları Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
9 Azınlık Haklarına Dair Anasözleşme Hükümleri Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
10 Eski ve Yeni Sermaye Piyasası Kanununlarında Azınlık Hakları Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
11 Azınlığın Haklı Sebeple Fesih Davası Açma Hakkı Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
12 Azınlığın Özel Denetçi Talep Hakkı Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
13 Azınlığın Finansal Tabloların Görüşülmesinin Ertelenmesini İsteme Hakkı Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3
14 Konuların Genel Olarak Değerlendirilmesi Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır. 1,2,3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Bahtiyar, Mehmet, Ortaklık Hukuku, Beta Basımevi, İstanbul 2018.


DİĞER KAYNAKLAR

Ödevler.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Proje 1 60
Final Sınavı 1 40
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Ödev12560
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14570
Final Sınavı115.515.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 3 3 3 3 3 3 1 3 2
OC2 3 3 3 3 3 3 1 3 2
OC3 3 3 3 3 3 3 1 3 2