DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İş Güvencesi ve İşe İade Davaları ÖH 579 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Özel Hukuk Yüksek Lİsans Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: hande.heper
Dersin Amacı: 1. İş güvencesi ve işe aide davalarına dair uygulamada ortaya çıkan sorunları Yargıtay içtihatları ve yabancı hukukla karşılaştırmalı olarak analiz etmek
2. İş güvencesi ve işe aide davalarına dair ortaya çıkan sorunlara ilişkin öneriler oluşturmaya çalışmak
Dersin İçeriği: İş güvencesinin koşulları, geçerli fesih nedenleri, iş güvencesi kapsamındaki işçilerin iş sözleşmesinin feshinde usul, feshe itiraz ve işe iade davası
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- İş güvencesi ve işe aide davalarına dair ortaya çıkan sorunları tespit ve analiz edebilme
  • 2- Uygulamada İş Hukukundaki uyuşmazlıkları doktrin, yargı kararları ve yabancı hukuk kapsamında değerlendirebilme
  • 3- Bireysel İş Hukukuna ilişkin Yargıtay kararlarını doğru analiz edebilme
  • 4- Ulusal ve uluslararası alanda bireysel iş hukukuna ilişkin tartışmaları yürütebilme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi, konu sunumları yapma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Bilimsel çalışma yapma ve makale yazma , yargıtay kararı değerlendirme yöntemleri 1
2 İş güvencesi ve işe aide davalarında ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: iş güvencesinin koşulları 1-2
3 İş güvencesi ve işe aide davalarında ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: geçerli fesih nedenleri 1-2
4 İş güvencesi ve işe aide davalarında ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: iş sözleşmesinin feshinde usul 1-2
5 İş güvencesi ve işe aide davalarında ortaya çıkan sorun başlıklarına genel bakış: feshe itiraz ve işe iade davası 1-2
6 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları 1-2-3
7 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları 1-2-3
8 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları 1-2-3
9 Anlatılan konulara ilişkin Yargıtay kararı inceleme sunumları 1-2-3
10 Öğrenciler tarafından belirlenen konuların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması 1-2-3-4
11 Öğrenciler tarafından belirlenen konuların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması 1-2-3-4
12 Öğrenciler tarafından belirlenen konuların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması 1-2-3-4
13 Öğrenciler tarafından belirlenen konuların yargıtay kararları ve yabancı hukuk karşılaştırmalı olarak sunumunun yapılması 1-2-3-4
14 Derste yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmenin yapılması 1-2-3-4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Prof. Dr. Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 31. Bası, İstanbul 2018.
Prof. Dr. Sarper Süzek, İş Hukuku, Yenilenmiş 15.Baskı, İstanbul 2018.


DİĞER KAYNAKLAR

İş Güvencesi ve İşe İade Davaları, Seminer 29 Mayıs 2010, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul.
İş Hukukunda Güncel Sorunlar, Seminer 28 Mayıs 2011, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 2012.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Ödev250100
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar120.520.5
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 2 3 3 1 2 2 3 3 3
OC2 3 2 2 3 2 3 2 3 2
OC3 1 3 2 2 3 3 3 2 2
OC4 3 2 3 3 2 2 3 3 3