DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Franchise, Factoring, Fortfaiting ve diğer Atipik Sözleşmeler ÖH 588 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Özel Hukuk/Kamu Hukuku Yüksek Lisans/Doktora Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı: Atipik sözleşmeler konusunda yetkinliği artırmak.
Dersin İçeriği: Kanunda düzenlenmeyen sözleşme örnekleri üzerinden, atipik sözleşmelerin özelliklerinin ve uygulanmasının incelenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Tipil –atipik sözleşme kavramları ve atipik sözleşme türleri hakkında ayrıntılı bilgi edinme
  • 2- Atipik sözleşmelere uygulanacak hükümlerin nasıl belirleneceğini kavrama
  • 3- Bazı atipik sözleşmeler hakkında ayrınıtılı bilgi edinme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, ödev, sunum, tartışma.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Tipik-Atipik Sözleşme Ayırımı Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır.
2 Atipik Sözleşme Türleri Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır.
3 Atipik Sözleşmelere Uygulanacak Hükümlerin Belirlenmesi Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır.
4 Franchise Sözleşmesi Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır.
5 Factoring Sözleşmesi Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır.
6 Forfaiting Sözleşmesi Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır.
7 Diğer Atipik Sözleşme Örnekleri Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır.
8 Diğer Atipik Sözleşme Örnekleri Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır.
9 Diğer Atipik Sözleşme Örnekleri Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır.
10 Diğer Atipik Sözleşme Örnekleri Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır.
11 Diğer Atipik Sözleşme Örnekleri Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır.
12 Diğer Atipik Sözleşme Örnekleri Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır.
13 Diğer Atipik Sözleşme Örnekleri Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır.
14 Diğer Atipik Sözleşme Örnekleri Öğrenciler, önerilen ve paylaşılan kaynakları okuyarak derse katılmalıdır.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

• YAVUZ, Cevdet, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2014.
• GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt-I, İstanbul 2013.
• ZEVKLİLER/GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2013.
• GÜRZUMAR, Osman Berat, Franchise Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerin Temelini Oluşturan “Sistem”lerin Hukuken Korunması, İstanbul 1995.
• UZUN KAZMACI, Özge, Faktoring Sözleşmesi, İstanbul 2013.


DİĞER KAYNAKLAR

Ödevler


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 40
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev14114
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14228
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı122
Toplam İş Yükü (saat):72


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3