DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tıp ve Ceza Hukuku KH 519 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Kamu Hukuku Yüksek Lisans
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Aysun Altunkas
Dersin Amacı: 1. Tıp Hukukuna dair temel kavramların öğrenilmesi
2. Tıbbı müdahalenin hukuka uygunluk koşullarının kavranması
3. Tıp Ceza Hukukunun tartışmalı konuları hakkında fikir sahibi olunması
Dersin İçeriği: İlgilinin rızası hukuka uygunluk koşulunun tıp hukukundaki karşılığı olan aydınlatılmış onamın kapsamı, koşulları, hasta ya da tıbbi müdahalenin gösterdiği özelliklere bağlı olarak geçirdiği değişiklikler, ötanazi, zorla besleme, insan üzerinde deney ve gebeliğin sona erdirilmesi gibi tıp ceza hukukunun tartışmalı konularının tüm yönleriyle ve mahkeme kararlarıyla incelenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Aydınlatılmış onam kavramının kapsam ve koşullarının öğrenilmesi
  • 2- Hastanın özel durumuna ya da tıbbi müdahalenin niteliğine bağlı olarak aydınlatılmış onamın kapsamında ortaya çıkan değişikliklerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
  • 3- Tıbbi bilirkişilik kurumunun ceza yargılaması üzerindeki etkilerinin ve öneminin değerlendirilmesi
  • 4- Tıp ceza hukukunun tartışmalı konuları üzerinde fikir sahibi olunması
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma ve konulara ilişkin sunumlar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Ders İçeriğinin Tanıtımı ve Giriş
2 Tıbbi Müdahale Kavramı, Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Koşulları
3 İlgilinin Rızası Hukuka Uygunluk Nedeni (Aydınlatılmış Onam)
4 Çocuklar, Akıl Hastaları, Bilinci Kapalı Kişiler gibi Durumu Özellik Arz Eden Kişilerin Aydınlatılması
5 Sterilizasyon, Kastrasyon, Kozmetik Müdahaleler gibi Durumu Özellik Arz Eden Müdahalelerde Aydınlatma
6 Ötanazi ve Hekim Yardımlı İntihar
7 Ölüm Oruçları ve Zorla Beslemeler
8 Vize Dönemi
9 Vize Dönemi
10 Tıbbi Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporlarının Ceza Yargılamaları Bakımından Etkisi
11 Tıbbi Malpraktis ve Endikasyon Ayrımı
12 Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması Koruma Tedbiri
13 İnsanlar Üzerinde Gerçekleştirilen Deney ve Denemeler
14 Gebeliğin Sona Erdirilmesi ve Embriyo Araştırmaları


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

- Hakan Hakeri, Tıp Hukuku El Kitabı, Seçkin Yayınclık, 2013.
- Barış Erman, Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu, Seçkin Yayıncılık, 2003.
- Özlem Yenerer Çakmut, Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi, Legal Yayıncılık, 2003.
- Hamide Tacir, Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı, Oniki Levha Yayıncılık, 2011.
- Ersan Şen, “İnsan Üzerinde Bilimsel Deney ve Deneme Suçları”, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, V. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, “Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları”, TBB Yayınları, Ankara 2008, 588-643.


DİĞER KAYNAKLAR

Dersin kapsamıyla ilgili tüm makale ve çalışmalar.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Sunum/Jüriye Hazırlık10330
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar14343
Final Sınavı16060
Toplam İş Yükü (saat):175


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3                  
OC4