DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa KH 523 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Lisans eğitimini tamamlamış olmak
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Olgun AKBULUT
Dersin Amacı: 1. Uluslararası insan hakları koruma sistemlerini öğretmek
2. İnsan haklarının daha da geliştirilmesi ve korunması için eleştirel düşünceye sahip olmak
3.Öğrencilere uluslararası insan hakları hukukunun iç hukukta uygulanmasını öğreterek iş imkanlarını artırmak
Dersin İçeriği: İnsan haklarının anlamı ve tarihsel gelişimi, İnsan hakları kuramı, Uluslararası insan hakları denetim sistemleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yöntemi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, ayrımcılık yasağı, eşitlik hakkı, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, dinsel özgürlükler, seçme ve seçilme hakkı, eğitim hakkı, azınlık hakları, AB’de İnsan Hakları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- 1. Uluslararası İnsan Hakları Hukukunu düzenleyen normlar ve içtihatlar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak
  • 2- 2. İnsan Hakları normlarını iç hukukta uygulayabiliyor olmak,
  • 3- 4. Avrupa İnsan hakları Mahkemesi’nin belli hukuki sorunlar hakkındaki kararlarını eleştirel gözle değerlendirebilmek,
  • 4- 4. Hukuka insan hakları duyarlılığına sahip bir hukukçu olarak yaklaşabilmek,
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı ve tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş Dersi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2
2 Uluslararası İnsan Hakları Rejimi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
3 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Nedir? Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 4
4 Ulusal Hukuk Çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Yeri Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
5 Sözleşme’nin Temel İlkeleri Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 4
6 Özel Yaşama Saygı Hakkı Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
7 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
8 Sunumlar Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 4
9 Sunumlar Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 4
10 Sendikal Haklar Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
11 Siyasal Parti Özgürlükleri Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
12 Seçme ve Seçilme Hakkı Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3
13 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Sınır Aşan Yargı Yetkisi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 4
14 İnsan Hakları Eğitimi ve Aktivizmi Ders kaynaklarının ilgili bölümleri okunarak gelinmelidir. 1, 2, 3, 4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

- D.J. Harris and others, Law of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2009.
- Jacobs & White, The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2006.
- Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Beta yay., İstanbul 2013.


DİĞER KAYNAKLAR

Haftalık ders programında yer alan tüm ders materyallerinin kaynak olarak kullanılması gerekmektedir.
- D.J. Harris and others, Law of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2009.
- Jacobs & White, The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2006.
- Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Beta yay., İstanbul 2013.
1. Manfred Nowak, Introduction to the International Human Rights Regime, Brill Academic Publishers, Leiden, 2003.
2. Henry J. Steiner/ Philip Alston/ Ryan Goodman, International Human Rights in Context, Oxford Universtiy Pres, 2007.
3. Pieter van Dijk ... [et al.], Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Intersentia, 2006.
4. R.A. Lawson/ H.G. Schermers, Leading Cases of the European Court of Human Rights, Ars Aequi Libri, 1997.
5. Jakob Th. Möller, Alfred de Zayas, United Nations Human Rights Committee Case Law (1977-2008), N.P. Engel Publisher, 2009.
6. Zehra F. Kabasakal Arat (Ed.), Human Rights in Turkey, University of Pennsylvania Press, 2007.
7. For the Case Law of the ECHR: www.echr.coe.int


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 10
Sunum/Jüri 2 40
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 3 10
Final Sınavı 4 40
Total: 10 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Sunum/Jüriye Hazırlık23570
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14228
Final Sınavı15050
Toplam İş Yükü (saat):190


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3                  
OC4