DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler MAT 601 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 10
Akademik Birim: Yönetim Bilişim Sistemleri
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı: 1. Koşut hesaplama alanında temel bilgi ve becerilerin kazandırılması.
2. Orta ve büyük ölçekli bilimsel ve mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan geleneksel ve modern sayısal yöntemlerin koşutlanması tasarımının ve analizinin öğretilmesi.
3. Koşut algoritmaların çeşitli hesaplama platformlarında koşturulması için gerekli araçların ve yöntemlerin tanıtılması.
4. Büyük ölçekli dağıtık, ortak bellekli, dağıtık-ortak bellekli sunucu sistemlerinde geliştirilen algoritmaların uygulamalarına yönelik becerilerin kazandırılması.
Dersin İçeriği: Koşutluğa giriş. Koşut programlamanın ilkeleri. Koşut hesaplama mimarileri. İşletim sistemi ve bellek hiyerarşisi. Önbellekler, sanal bellek ve programlama performansı. Mesaj aktarımlı hesaplama: noktadan noktaya, toplu haberleşmeler. Koşut algoritma örnekleri. Koşut teknikler: bölütleme, ardışıklaştırma, eşzamanlı hesaplamalar, yük dengeleme. İleri örnekler. Ortak bellekle programlama: mimari, izlekler, paylaşılmış veriye erişim, önbellek eşevreli sistemler. OpenMP ile programlama
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Koşut algoritmaları anlaması, kullanabilmesi ve olası sınırlayıcı faktörleri bilmesi.
  • 2- Verilen bir problemin koşut bir sunucu sistemine taşınması durumunda potansiyel kazanım boyutunu genel terimleriyle anlaması.
  • 3- Verilen bir problem için uygun bir koşut algoritma seçebilmesi.
  • 4- Koşut algoritma oluşturmak için gerekli araçları tanıması ve öğrenmesi.
  • 5- Dağıtık sunucu sistemlerinde koşut algoritma yazabilmesi ve çalıştırabilmesi.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sınıf dersleri, ödevler, vize ve final sınavları, laboratuar uygulamaları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Koşut hesaplamaya giriş
2 Koşut hesaplama mimarileri
3 Bellek hiyerarşisi
4 Önbellek, performans
5 Mesaj aktarımlı hesaplama -1
6 Mesaj aktarımlı hesaplama -2
7 Mükemmel koşut algoritmalar
8 Parçalama, böl ve yönet stratejileri
9 Eşzamanlı ve veri koşut hesaplamalar
10 Yük dengeleme
11 Paylaşımlı bellek programlama -1
12 Paylaşımlı bellek programlama -2
13 Paylaşımlı bellek programlama -3
14 Genel gözden geçirme


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1. Wilkinson, B. ve Allen, M. (1999). Parallel Programming, Prentice Hall.
2. Pacheco, P.S. (1997). Parallel Programming With MPI, Morgan Kaufmann.
3. Arbenz, P. ve Petersen, W. (2004). Introduction to Parallel Computing, Oxford University Press


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 5
Proje 1 10
Ödev 3 10
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 5 35
Final Sınavı 1 40
Total: 24 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Proje12020
Ödev31545
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler9327
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar14040
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):194


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3                  
OC4                  
OC5