DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Koruma Yöntemleri KK 516 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Füsun ALİOĞLU
Dersin Amacı: Koruma yöntemleri hakkında ileri derecede bilgi ve kavrayış kazandırılması
Dersin İçeriği: Kuramsal yaklaşım ve -kentsel ölçekten küçük objeye- koruma yöntemlerinin tanıtılması (Kentsel alanlar için: preservation, rehabilitation, conservation / modernization Yapılar için: protection, restoration, consolidation, liberation, reintegration, reconstruction, reconstitution, reproduction/replica/faximile Restorasyonda geleneksel malzeme ve tekniklerin kullanımı. Acil koruma önlemleri. Ülkemizden ve batıdan örneklerle / ahşap ve kargir yapıların koruma yöntemleri. Malzeme koruma yöntemleri. Bezeme koruma yöntemleri. Arkeolojik restorasyon yöntemleri. İşlev ve altyapı entegrasyonu. Kütür varlığının, restorasyon sonrasındaki bakım ve korunması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Koruma yöntemlerinin kuramsal yaklaşımı hakkında ileri derecede bilgi ve kavrayış sahibi olmak
  • 2- Ahşap, kagir, metal malzemenin konservasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve kavrayış sahibi olmak
  • 3- Tek yapı ölçeğinde koruma yöntemleri hakkında ileri derecede bilgi ve kavrayış sahibi olmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma, öğrenci sunumları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Kuramsal yaklaşım ve koruma yöntemleri Önerilen metinlerin okunması
2 Kentsel ölçekte koruma yöntemleri : koruma, iyileştirme, muhafaza, modenizm Önerilen metinlerin okunması
3 Yapısal ölçekte koruma yöntemleri: koruma, restorasyon, sağlamlaştırma, açığa çıkarma, yeniden entegrasyon, yeniden yapılandırma, reprodüksiyon/kopya/faximile Önerilen metinlerin okunması
4 Yapısal ölçekte koruma yöntemleri: koruma, restorasyon, sağlamlaştırma, açığa çıkarma, yeniden entegrasyon, yeniden yapılandırma, reprodüksiyon/kopya/faximile Önerilen metinlerin okunması
5 Küçük objeler için: restorasyon, sağlamlaştırma, yeniden entegrasyon. Öge restorasyonu Önerilen metinlerin okunması
6 SINAV Önerilen metinlerin okunması
7 Restorasyonda geleneksel malzeme ve tekniklerin kullanımı Önerilen metinlerin okunması
8 Restorasyonda geleneksel malzeme ve tekniklerin kullanımı Önerilen metinlerin okunması
9 Bezeme koruma yöntemleri. Arkeolojik restorasyon yöntemleri Önerilen metinlerin okunması
10 Acil koruma önlemleri, kültür varlığının, restorasyon sonrasındaki bakım ve korunması Önerilen metinlerin okunması
11 Ülkemizden ve batıdan örneklerle / ahşap ve kargir yapıların koruma yöntemleri Önerilen metinlerin okunması
12 Ülkemizden ve batıdan örneklerle / ahşap ve kargir yapıların koruma yöntemleri Önerilen metinlerin okunması
13 Ülkemizden ve batıdan örneklerle / ahşap ve kargir yapıların koruma yöntemleri/Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık
14 Kütür varlığının, restorasyon sonrasındaki bakım ve korunması/Öğrenci sunumu Önerilen metinlerin okunması/Sunuma hazırlık


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-


DİĞER KAYNAKLAR

Ahunbay, Zeynep.Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul, YEM Yayınları, 1996.
Ashurst, John & Nicola. Stone Masonry, Ashgate, 1998.
Beckmann, Poul. Bowles, Robert. Structural Aspects of Building Conservation, Elsevier, 2004.
Blackwell Publishing, 2007.
Conserving buildings : guide to techniques and materials, Weaver, Martin E., Preservation Press, 1997.
Feilden, Bernard M., Conservation of Historic Buildings, Butterworths Chatham, 1982.
Forsyth, Michael (ed). Materials&Skills for Historic Building Conservation, Blackwell Pub., 2008.
Forsyth, Michael Structures & construction in historic building conservation, Blackwell, 2007.
Froideveaux, J.M., Technique de Larchitecture Ancienne, Paris, 1985.
Larsen, Knut E. Marstein, Nils. Conservation of Historic Timber Structures, Butterworth Heinemann, 2000.
Rodwell, Dennis, Conservation and sustainability in historic cities,
Technologies for prehistoric & historic preservation, Robert E. Krieger Publishing Company, 1988.
Tyler, Norman, Historic preservation : an introduction to its history, principles, and practice, W.W. Norton & Co., 2009.
Young, Robert. Historic Preservation Technology, John Wiley&Sons, 2008.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 15
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 10
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 3 15
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 10
Final Sınavı 1 40
Total: 21 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması6530
Proje000
Ödev177
Sunum/Jüriye Hazırlık177
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık326
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13678
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar177
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):187


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 2 2 1   1 1      
OC2   2 2   3          
OC3 1 2 2   2 1 2