DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Yeni Medyada Anahtar Kavraml NM 104 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 7
Akademik Birim: Yeni Medya
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Bu ders öğrencileri Yeni Medya`nın kimi anahtar kavramlarla ilişkisini amaçlamaktadır. Öğrenciler dönem boyunca yeni medyanın tanımı, temel özellikleri ile toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasi ve hukuki etkilerine ilişkin temel bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca siber mekana ilişkin temel bilgi edinecekler ve bu ortamdaki kültür, kimlikler, araçlar ve cihazlar konusunda bilgilendirileceklerdir. Derste anlatılan teorik bilgi, Yeni Medya sektöründen çeşitli filmler, örnek vakalar ve sektör uzmanlarının sunumlarıyla desteklenecektir.
Dersin İçeriği: Bu ders öğrencileri Yeni Medya ve ilişkin kavramlarla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler dönem boyunca yeni medyanın tanımı, temel özellikleri ile toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasi ve hukuki etkilerine ilişkin temel bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca siber mekana ilişkin temel bilgi edinecekler ve bu ortamdaki kültür, kimlikler, araçlar ve cihazlar konusunda bilgilendirileceklerdir. Derste anlatılan teorik bilgi, Yeni Medya sektöründen çeşitli filmler, örnek vakalar ve sektör uzmanlarının sunumlarıyla desteklenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Başlıca Yeni Medya biçim ve içeriklerinin kavranması
  • 2- Yıkıcı yenilik (distuption) kavramının ve bu düşünce biçiminin idrak edilmesi
  • 3- Yeni Medya'nın farklı sektörlerle ilişkilerinin ve sinerjilerinin öğrenilmesi
  • 4- Anahtar Yeni Medya kavramlarından birinin üzerinden somut uygulama geliştirilmesi
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Sunumları ve etkileşimli öğrenci oturumlarıÖdevler: Öğrencilerden 2 haftada bir verilecek ödevleri yapmaları talep edilecektir. Dönem Projesi: Öğrencilerden Yeni Medya`nın temel özellikleri olan etkileşim, dijitallik ve zaman-mekan sınırsızlığını maksimize edecek bir sosyal medya hesabı yaratmaları ve bu hesap üzerinden içerik üretmeleri ve yönetmeleri stenecektir.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse Giriş Yok
2 Yeni Medya Yayıncılığı (1) Ders materyalinin okunmuş olması
3 Yeni Medya Yayıncılığı (2) Ders materyalinin okunmuş olması, ilgili ödevin yapılması
4 Yeni Medya Yayıncılığı (3) Ders materyalinin okunmuş olması
5 Yeni Medya Reklamcılığı Ders materyalinin okunmuş olması, ilgili ödevin yapılması
6 Yeni Medya ve PR Ders materyalinin okunmuş olması
7 Vize sınavı Sınava hazırlık ve geçmiş konuların tekrarı
8 Yeni Medya ve iş Ders materyalinin okunmuş olması, ilgili ödevin yapılması
9 Yeni Medya ve ekonomi Ders materyalinin okunmuş olması
10 10 Yeni Medya ve Kültür-Sanat Ders materyalinin okunmuş olması, ilgili ödevin yapılması
11 Yeni Medya ve Birey, Toplum ve Devlet Ders materyalinin okunmuş olması
12 Yeni Medya ve Eğitim Ders materyalinin okunmuş olması, ilgili ödevin yapılması
13 Yeni Medya okur yazarlığı Ders materyalinin okunmuş olması, dönem projesinin teslimi
14 Yeni Medya etiği Ders materyalinin okunmuş olması


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1) Bolter, J.D., Grusin R., ReMediation: Understanding New Media, MIT Press,1999
2) Levinson, P., New New Media, Penguin Academics, 2009.
3) Pavlik, John V., Journalism and New Media, Columbia University Press, 2001.
4) Quinn S., Lamble S., Online Newsgathering, Focal Press, 2008.
5) Quinn S., Filak V., Convergent Journalism, Focal Press, 2005.
6) Spurgeon C., Advertising and New Media, Routledge, 2008
7) Cady M., New Media in Corporate Communications, Hawksmere, 1999.
8) Castells M., The Rise of Network Society, Wiley-Blackwell, 2010.
9) Uçkan, Ö, Ertem C., Wikileaks Yeni Dünya Düzenine Hoş geldiniz!, Etkileşim Yayınları, 2011.
10) Keller D. New Media and New Literacies Reconstructing Education for the New Millennium (from the book The Handbook of New Media), SAGE Publications, 2002. (pp. 90-104)
11) Gershon I., The Breakup2.0 Cornell University Press, 2010.
12) Shea V., Netiquette,


DİĞER KAYNAKLAR

1. Ders videoları
2. Ders notları
3. İlişkin web siteleri


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev 5 10
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 22 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje12626
Ödev4832
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 1   2          
OC2 1   1          
OC3     1          
OC4         2