DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Medya Planlama CF 421 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 6
Akademik Birim: Reklamcılık
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Perrin ÖGÜN EMRE
Dersin Amacı: Öğrencileri medya planlama ve satın almanın ana dinamikleri ve kavramları ile tanıştırmak ve medya okur yazarlığı kazanmalarına yardımcı olmak. Öğrencileri medya planlamada karşılaşacakları ana medya sorunlarına ne şekilde yaklaşabileceklerine dair anlayış kazandırmak . Medya planlama ve satın alma süreçlerine ve medya planlarının değerlendirmesine dair aşinalık kazanmalarını desteklemek
Dersin İçeriği: Ders genel olarak medya planlama ve satın almanın temellerini kapsayacak; medya kavramları, medya araştırma ve analizleriyle entegre planlama süreçlerine yoğunlaşılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Pazarlama iletişimi ve reklam süreçlerinde medya planlamanın rolünü tanımlayabilmek
  • 2- Ana medya kavramları ve terminolojisini bilmek
  • 3- Medya araştırmalarını okuyabilir ve değerlendirebilmek
  • 4- Medya maliyet etkinlik metriklerini hesaplayabilmek
  • 5- Entegre, geniş kapsamlı bir medya planı hazırlayabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımları, sınıf içi tartışmalar, sektörden misafir konuşmacılar, vaka paylaşımları, ufuk açıcı videolar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı & Medya Planlama ve Satınalma’nın Gelişiminin Kısa Tarihi
2 Medya Dili: Ana Kavramlar ve Terminoloji
3 Müşteri Brief’inin Deşifresi: Pazarlama Hedeflerinden Medya Hedeflerine
4 Medya Stratejisi: Girdiler, Çıktılar ve Karar Verme Kriterleri
5 Tv Medya Planlama
6 Digital Medyaya Giriş- Temel Kavramlar ve Ölçümler
7 Digital Medya Uygulama
8 Ara Sınav
9 Entegre Medya Planı Oluşturma
10 Entegre Medya Planı: Vaka Çalışmaları
11 Medya Satınalma: Pazarlık Stratejileri ve Satınalma Süreçleri
12 Proje Briefi ve Ders Konu Tekrarları
13 Kampanya Sonrası Analizler ve Raporlama
14 Proje Sunumları


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Kitap önerisi: Advertising Media Planning, Jack Z. Sissors and Roger B. Baron, McGrow Hill, 2010, 7th Edition


DİĞER KAYNAKLAR

Yok


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 30
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje13838
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar13030
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1             3      
OC2 3                  
OC3           3        
OC4               3    
OC5                 3