DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İnsan Kaynakları Yönetimi UTL 492 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 4
Akademik Birim: Uygulamalı Bilimler Fakültesi; Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Müberra YÜKSEL
Dersin Amacı: 1. İnsan kaynakları yönetimi işlevlerini değerlendirebilecek analitik beceriler kazandırmak,
2. İşlevlerden biri hakkında proje yürütmeye yönelik becerileri geliştirmek,
3. İnsan kaynakları yönetimi uzmanlığına yönelik beceriler kazandırmak.
Dersin İçeriği: Bu ders özellikle UTL öğrencilerinin kariyer edinebilmeleri için gerekli donanımı sağlamaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Dünyada ve Türkiye’de stratejik insan kaynakları yönetiminin (İKY) gelişimine genel bir bakış sunarak, İKY’de güncel konular, vaka çalışmaları ve kaynak bulmanın yanı sıra ekip çalışması/sunum için seçilen ilgili konuları da tartışmaya açar. Ders sınıf içi kitap sunumu ve projelerin sunumu olmak üzere birbirini tamamlayan iki bölümden oluşur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Personel Yönetimi ile İKY arasındaki ilişkiyi ve farkı anlamak,
  • 2- İKY’e ilişkin kuramları ve uygulamaları vaka, örnek ve kıyaslamalarla genel olarak öğrenmek,
  • 3- En az bir İKY konusu üzerinde uzmanlaşmak / derinlemesine bilgi sahibi olmak.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımları (görsel/işitsel araçlar desteğiyle) Seminerler (sınıf-içi uygulamalı, küçük gruplarla tartışmalı ve soru-cevaplı, etkileşimli öğrenci katılımı) Proje sunumu ve ödevi (ekip çalışması)


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Ders içeriği, izlencesinin tanıtımı Ders izlencesi
2 Anahtar kavramlar, tanımlar ve iki örnek vaka incelemesi Anahtar kavramlar, tanımlar ve iki örnek vaka incelemesi
3 Bölüm 1 (kaynak kitaptan) Ders sunumları 1
4 Bölüm 2 Ders sunumları 2
5 Bölüm 3 Ders sunumları 3
6 Bölüm 4 Ders sunumları 4
7 Bölüm 5 Ders sunumları 5
8 Bölüm 6 Ders sunumları 6
9 Bölüm 7 Ders sunumları 7
10 Bölüm 8 Ders sunumları 8
11 Vize Bölüm 1-8
12 Örnek olay ve Bölüm 9 Ders sunumları 9
13 Bölüm 10 Ders sunumları 10
14 Bölüm 11 Ders sunumları 11


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Ders okumaları seçkisi


DİĞER KAYNAKLAR

İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü. İKY Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri, Beta yay. (ders kitabı)


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 41 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 50
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 2 40
Final Sınavı - -
Total: 44 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati12112
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje12020
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12448
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar21020
Final Sınavı000
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1 3           2            
OC2     2       2            
OC3 3   3         2