DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İletişim Kuramları CF 231 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: İletişim Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Bu derste, önemli kitle iletişim teorileri, toplum ve gündelik yaşama yönelik pratik uygulamaları üzerinde durularak eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacaktır.
Dersin İçeriği: Bu ders, kuram ve iletişimin doğasına yönelik genel meseleler çerçevesinde, kuram ve uygulama ilişkisinin ele alınması ile başlayacaktır. Bu genel temalar ders boyunca işlenilecek kuramlara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşılmasına yardımcı olacaktır. Dersin devamında, iletişim süreçlerinin bilgi, anlam, sosyal etki ve kültür üretiminin inceleneceği kuramlar dizisi ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kitle iletişim teorileri hakkında daha bilgi sahibi olmak
  • 2- Uygulama gerektiren problem ve durumlar karşısında kuramların nasıl kullanacağına dair becerileri arttırmak
  • 3- İletişim kuramlarının daha bilinçli eleştirilerini yapabilecek ve hatta yaratıcı birer kuramcı olmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Teorik/kuramsal Ders, Teorik/kuramsal Ders için çalışma süresi


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Introduction and overview of the course Yok
2 ‘Kuram’ nedir? ‘Kuramlar’ nasıl oluşur? Thinking About Theory” in An Integrated Approach to Communication Theory and Research (p. 13-30)
3 Sihirli Mermi veya Hipodermik Şırınga Kuramı Chapter 9 Mass Communication Theories: Explaining Origins, Processes, and Effects
4 Seçici ve Sınırlı Etki Kuramı Chapter 10 Mass Communication Theories: Explaining Origins, Processes, and Effects
5 Eşik Bekçiliği Kuramı Chapter 11 Mass Communication Theories: Explaining Origins, Processes, and Effects
6 Gündem Belirleme Kuramı Chapter 12 Mass Communication Theories: Explaining Origins, Processes, and Effects
7 İki Aşamalı Akış Kuramı Chapter 13 Mass Communication Theories: Explaining Origins, Processes, and Effects
8 Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı Chapters 14 Mass Communication Theories: Explaining Origins, Processes, and Effects
9 Medya Bilgi Fayda Kuramı Chapter 15 Mass Communication Theories: Explaining Origins, Processes, and Effects
10 Ara Sınav Yok
11 Toplumsal Beklenti Kuramı Chapter 17 Mass Communication Theories: Explaining Origins, Processes, and Effects
12 Popüler Kültür Medya Bağımlılığı Kuramı Chapter 19 Mass Communication Theories: Explaining Origins, Processes, and Effects
13 Kültür yayılmacılığı ve kültür emperyalizmi teorisi Chapter 22 Mass Communication Theories: Explaining Origins, Processes, and Effects
14 Suskunluk Sarmalı, Kitle İletişim olarak İnternet “Spiral of Silence: Communication and Public Opinion as Social Control” in An Integrated Approach to Communication Theory and Research (p.153-169)


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Baran, Stanley J. & Davis, Dennis K., 2009. Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future
• DeFleur, Melvin L. 2010. Mass Communication Theories: Explaining Origins, Processes and Effects. Allyn&Bacon
• Griffin, Emory A., 2012. A First Look at Communication Theory


DİĞER KAYNAKLAR

Stacks, Don W. & Salwen, Michael W. (Eds.), 2009. An Integrated Approach to Communication Theory and Research Routledge
• McQuail, Denis (Ed.), 2002. McQuail’s Reader in Mass Communication Theory. Sage Publications.
• Salmon, Charles T., Glynn Carroll J., Communication and Public Opinion as Social Control, Chapter 11
• Severin, Werner J. (Werner Joseph), 2010. Communication theories : origins, methods, and uses in the mass media
• Stone, Gerald & Singletary, Michael & Richmond, Virginia P., 1999. Clarifying Communication Theories: A Hands-On Approach
• Tekinalp, Şermin, 2006. İletişim Araştırmaları ve Kuramları


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Ödev 3 20
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 19 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Ödev3927
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar13131
Final Sınavı15050
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1                    
OC2   3     3          
OC3 3         3