DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İletişim Araştırma Yöntemleri CF 232 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 7
Akademik Birim: İletişim Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin;
- İletişim araştırmalarında yer alan temel kavramlar ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmaları,
- Nicel ve nitel iletişim araştırma metotlarının güçlü ve zayıf noktalarını
anlayabilmeleri,
- Araştırma projesinin tasarımında, literatürün gözden geçirilmesinde ve
raporunun hazırlanmasında beceriler kazanması,
beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu kurs öğrencilere iletişim araştırmalarına yönelik farklı yaklaşımları ve methodları tanıtmaktadır.Kursta niteliksel ve niceliksel araştırma yolları farklı olguların incelenmesiyle öğrencilere anlatılmakla beraber kalitatif mülakatlar, içerik analizi, söylem analizi ve anketler gibi çeşitli metotların kullanımında donanımlı olmaları amaçlanmıştır. Aynı zamanda kurs; halkla ilişkiler, yeni medya, ekran çalışmaları ve iletişim tasarımı gibi iletişimin farklı alanlarından araştırma örneklerini sunarak derinlik kazanmıştır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- İletişim araştırmalarında temel kavramları ve yaklaşımları anlamak
  • 2- Niceliksel ve niteliksel araştrmaların temelini öğrenmek
  • 3- İletişim araştırmasındaki farklı metodlar hakkında anlayış geliştirmek
  • 4- Araştırma yürütmenin sürecini anlamak (dizayn etmek, veri toplamak, değerlendirmek ve raporlamak)
  • 5- Eleştirel olarak iletişim araştırmasını değerlendirmek için yetenek geliştirebilmek
  • 6- İletişim araştırmasının olası uygalanabilir alanları hakkında farkındalık geliştirmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Öğretim, öğretici paneller, tartışmalar, ödevler


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 İletişim araştırmasına giriş Yok
2 Araştırma nedir? Farklı paradigmalar a) ch. 1 & 3
3 Niceliksel iletişim araştırması b) ch. 13
4 Niceliksel içerik analizi ve anketler a) ch. 8 & 10
5 Niteliksel iletişim araştırması b) ch. 14
6 Niteliksel görüşmeler, söylem analizi ve etnografi a) ch. 13, 14 & 15
7 Vize haftası
8 Araştırma tasarımı, kaynak taraması yürütümü & etikler a) ch. 2 & 5
9 Ekran Çalışmaları Duyurulacak (konuk öğretim görevlisi)
10 Kullanıcı deneyiminin ölçümü Duyurulacak (konuk öğretim görevlisi)
11 Halkla ilişkiler alanında araştırma Duyurulacak (konuk öğretim görevlisi)
12 Dijital medya alanında araştırma Duyurulacak (konuk öğretim görevlisi)
13 Sunumlar
14 Final Projesi Teslimi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

a)Baxter, A. Leslie & Babbie, Earl. The Basics of Communication Research. Belmont, CA: Wadsworth, 2004
b)Jensen, B. Klaus (ed.). A Handbook of Media and Communication Research. London: Routledge, 2002
c)Bertrand, Ina & Huges, Peter. Media Research Methods: Audiences, Institutions, Texts. Palgrave Macmillan, 2005.


DİĞER KAYNAKLAR

Sınıf Okuması


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 20
Sunum/Jüri 1 15
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 25
Final Sınavı 1 40
Total: 18 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev12525
Sunum/Jüriye Hazırlık12323
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar14040
Final Sınavı14545
Toplam İş Yükü (saat):175


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 3 2            
OC2   3   1   2    
OC3 3   1 2        
OC4   2     3 2    
OC5     2   3 2    
OC6             3