DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Gazeteciliğe Giriş CF 211 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: Yeni Medya Bölümü
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin:
Temel düzeyde yazılı basın gazeteciliği nosyonlarını anlamaları,
Röportaj tekniklerine giriş sağlamaları,
Habercilik araçlarını uygulamaları,
Haber değerlerini görebilme yetisini kazanmaları,
Yasal ve etik çerçeveler hakkında bilgi edinmeleri,
Temel habercilik tekniklerinden başlayarak özel habercilik tekniklerine varacak şekilde haber yazma bileşimlerini tanıtmaları
beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği yazılı basın gazeteciliğine giriştir. Öğrenciler gazeteciliğin tarihsel gelişmesini ve şekillenmesini gözlemleyecektir. Öğrenciler gazeteciliğin toplum içerisindeki önemli yerini ve gazetecilik tarihini öğreneceklerdir. Dersin başladığı andan itibaren, öğrenciler gazeteci gibi araştırmacı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştireceklerdir. Öğrenciler çeşitli tarz ve formatlarda gazetecilik için temel yazma bilgi ve becerisini kazanacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Haber, habercilik ve gazetecilik kavramlarını öğrenmek
  • 2- Çeşitli ve farklı formatlardaki temel haberler yazma ve haberleri ayrıştırma kabiliyetini kazanmak
  • 3- Haber değerini, farklı haber türlerini ve haber yazma şekillerini öğrenmek
  • 4- Gazetecilikte yasal ve etik çerçeveler hakkında bilgi edinmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, Bireysel sunum, Eşli sunum, Grup sunumu


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse giriş Dersin okumaları
2 Medya ortamı özeti Dersin okumaları
3 Gazetecilik nedir? Dersin okumaları
4 Gazeteci/Editör kimdir? Dersin okumaları
5 Haber nedir? Dersin okumaları
6 Haber değeri nedir? Dersin okumaları
7 Haber kaynakları Dersin okumaları
8 Dersin tekrarı Sınava hazırlık
9 Haber türleri Dersin okumaları
10 Haber yazma Dersin okumaları
11 Intro/Lead Dersin okumaları
12 Ters piramit haber yazma tekniği Dersin okumaları
13 Röportaj teknikleri Dersin okumaları
14 Habercilikte temel etik kuralları Dersin okumaları


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Harcup, Tony. Journasim: Principles and Practice. 2nd. Ed. London: Sage.
Wilson, John. Understanding Journalism. London: Roudledge.
Hicks, Wynford. Writing for Journalists. London: Roudledge.


DİĞER KAYNAKLAR

Ders kitabı
Ders için gerekli olan materyaller Kadir Has Kütüphanesi rezervindedir.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 10
Ödev 1 10
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 2 10
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 7 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje11414
Ödev11414
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler21020
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 3 3 2 2 2 3 3 2
OC2 3 3 2 2 2 3 3 2
OC3 3 3 2 2 2 3 3 2
OC4 3 3 2 2 2 3 3 2