DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İçerik Üretimi NM 205 Güz 02+02+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: Yeni Medya Bölümü
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerden Yeni medya ortamına içerik yazmayı kavramaları ve uygulamaları beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu ders içerik üretiminin hem teorik hem de uygulama yönleriyle kavranmasını içermektedir. Öğrencilere içerik üretimini, içerik üretiminin çeşitli yöntemlerini ve içerik üretimi sürecini dersler ve atölyelerle sunmaktadır. Ders içeriği konuk konuşmacılar, yeni medya araçları, öğretici filmler ve vaka analizleriyle desteklenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- İçerik kavramını, içerik üretimi yaratmayı, geliştirmeyi ve dağıtım süreçlerini inceleyebilmek
  • 2- Her içerik türünü, doğasını ve birbirlerine arasındaki farkları anlayabilmek
  • 3- İçerikleri dönüştürme ve farklı içerikleri birleştirme farkındalığı yaratabilmek
  • 4- Herhangi bir içeriği farklı ortamlara göre uyarlamayı öğrenmek
  • 5- İçerik üretimi için gerekli olan popüler araçları bilmek
  • 6- İçerik üretimindeki yeni trendleri bilmek
  • 7- İçerik üretimindeki yeni trendleri, hak ve etiklerin farkında olmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sunumlar ve interaktif dersler Ödevler ve projeler: öğrencilerin düzenli olarak ödevlerini ve projelerini teslim etmesi beklenmektedir. Dönem projesi: öğrencileri gerçek bir marka üzerinden internet ve mobil pazarlama stratejisi geliştirmek.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse giriş Dersin okumaları
2 İçeriğin tanımı ve değerlendirilmesi Dersin okumaları
3 İçerik üretme süreci: Yaratma, geliştirme ve dağıtım Dersin okumaları
4 Yazıyı anlama Dersin okumaları
5 Resmi anlama Dersin okumaları
6 Sesi ve videoyu anlama Dersin okumaları
7 İçerik dönüşümü & melezleştirme Dersin okumaları
8 Vize Vizeye Hazırlık
9 Ortam uyarlamalar & kullanıcı deneyimi Dersin okumaları
10 Toplu üretim Dersin okumaları
11 Cross Media Distribution Dersin okumaları
12 Içerik üretimi araçları Dersin okumaları
13 Içerikte yeni trendleri; Kullanıcı merkezli içerik üreme Dersin okumaları
14 Içerik üretiminde hak ve etik Dersin okumaları


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

* Kindem G., Musberger R. Introduction to Media Production: The Path to Digital Media Production, Focal Press, 2009
* Bolter, J.D., Grusin R., ReMediation: Understanding New Media, MIT Press,1999
* Lutzker, A. .Content Rights for Creative Professionals: Copyrights & Trademarks in a Digital Age, Focal Press, 2003


DİĞER KAYNAKLAR

Ders videoları
Ders notları
Dersle ilgili web siteleri


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 15
Ödev 5 25
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 8 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje12020
Ödev5735
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12323
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1     2          
OC2     2          
OC3     2 2        
OC4       2 2      
OC5       2 2      
OC6       2        
OC7           2